ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2005

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

MUNICIPALITY OF PIREAS

ΠΕΛΑΤΗΣ

PRIVATE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PETALAS

STEEL CONSTRUCTIONS

I.B.C. CENTER

I.B.C. CENTER CONSTRUCTION OF INTERMEDIATE BASEMENT FLOOR::

International Broadcasting center, for “HALYVES KARALI SA”
Marking axes and placing elevations