ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2002

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΓΗΠΕΔΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ:

Ανακαίνιση – επεμβάσεις για την στατική ενίσχυση και μηχανολογικό εξοπλισμό. Αποτυπώσεις ακριβείας στα εφέδραναστήρηξης του Θόλου στέγασης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 2002, για την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».
•    Ίδρυση τριγωνομετρικού δικτύου και χωροστάθμηση ακριβείας
•    Εξαιρετικά ακριβής αποτύπωση του περιμετρικού δακτυλίου του στεγάστρου
•    Έλεγχος ως προς τις μικρομετακινήσεις των εφεδράνων στήριξης του στεγάστρου στα 32 κεκλιμένα υποστυλώματα του σταδίου
•    Σύνταξη αναλυτικών σχεδίων σε κλίμακες 1:200 και 1:20

Δείτε ακόμη