Τρισδιάστατη Αποτύπωση των Υφιστάμενων Μεταλλικών Κατασκευών
Η αποτύπωση των υφιστάμενων πολύπλοκων μεταλλικών κατασκευών και εικονική επανεγκατάστασή τους σε άλλο χώρο με την χρήση του στατικού Laser Σαρωτή γίνεται με σκοπό την υψηλής ακριβείας τρισδιάστατη αποτύπωση της κατασκευής (απόλυτη ακρίβεια θέσης και διαστάσεων έως 3mm).

Η μεταλλική κατασκευή σαρώνεται και παράγεται καθαρό πυκνό πλήρες νέφος σημείων. Από αυτό παράγονται μοντέλα των τμημάτων της κατασκευής.

Στο χώρο της νέας θέσης θα έχει προηγηθεί τρισδιάστατη σάρωση ακριβείας. Ολόκληρη η κατασκευή θα «μεταφερθεί» εικονικά στο νέο χώρο που πρόκειται να εγκατασταθεί. Μετά από τη δοκιμή και τον έλεγχο πιθανών προβλημάτων (διασταυρώσεις με υπάρχουσες κατασκευές) σε εναλλακτικές θέσεις θα αποφασιστεί η τελική θέση της εγκατάστασης. Τα θεμέλια της μεταλλικής κατασκευής θα χαραχθούν επί του εδάφους στη νέα θέση. Τα επιμέρους μεταλλικά τμήματα θα επανασυναρμολογηθούν στη νέα θέση.

Ποια τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά της μεθόδου;

 • Σύνδεση των σαρώσεων μεταξύ τους, αλλά και με το Σύστημα Αναφοράς του Έργου
 • Φωτογραφική τεκμηρίωση της μεταλλικής κατασκευής, αλλά και του χώρου προορισμού της
 • Καταγραφή των συστημάτων ενδιαφέροντος με φωτογραφική υφή
 • Απόλυτη ακρίβεια αποτυπώσεων της μεταλλικής κατασκευής, αλλά και του χώρου προορισμού της
 • Απόλυτη ακρίβεια χάραξης της μεταλλικής κατασκευής στο χώρο προορισμού της
 • Δημιουργία τομών, διατομών, κατόψεων, όψεων για την τεχνική τεκμηρίωση της διαδικασίας
 • Δημιουργία φωτογραφικής εικονικής περιήγησης και δυνατότητα χρήσης από γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της κατασκευής στη νέα θέση

Γιατί με τη XYZ;

Τοπογραφική Απόλυτη Ακρίβεια

 • Δυνατότητα ελέγχου κατασκευών
 • Τρισδιάστατη Σχεδίαση: εργαστήριο που συνδυάζει υψηλής ευκρίνειας εικόνες με 3D μοντέλα
 • Υψηλής Ακρίβειας Ορθοεικόνες
 • Υψηλής αισθητικής παρουσίαση – Υψηλής ποιότητας εικόνες
 • Προσβασιμότητα παραγόμενου προϊόντος μέσω internet
 • H ΧΥΖ διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001 – 2008 “ΕΙΔΙΚΩΝ 3D ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ LASER SCANNER” από την Bureau Veritas
 • 22 χρόνια πείρας και συνέπειας σε μεγάλα Τεχνικά Έργα
 • Γιατί ΧΥΖ είναι οι Τρεις Διαστάσεις!

Εφαρμογές σε Μελέτες

 • Αρχιτεκτονικές – Αποτυπώσεις Νεοκλασιών Κτιρίων – Αποτυπώσεις Μνημείων
 • Γεωλογικές Μελέτες
 • Μελέτες σε Μεταλλεία – Ορυχεία

Εφαρμογές στην Κατασκευή

 • Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικών Έργων

Τα Έργα μας

 • Laser Scanning
 • Εργοτάξια
 • Ιδιαίτερα Κτήρια
 • Κτηριακά
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
View Large
 • Laser Scanning
 • Βιομηχανικές Εγκατ
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
View Large
 • Laser Scanning
 • Βιομηχανικές Εγκατ
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Δημοσίου
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου

OTE

View Large