ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2005

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ \ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗ Β’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Μεταλλική κατασκευή για τη «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»
•    Ίδρυση πολυγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου ακριβείας σε 24 σταθερές μεταλλικές βάσεις στα τοιχία του βιοαντιδραστήρα (διαστάσεων 100×300 μέτρων περίπου)
•    Χάραξη 1600 σημείων με ακρίβεια 1mm οριζοντιογραφικά και υψομετρικά με σκοπό τη δημιουργία αναμονών και την τοποθέτηση μηχανολογικού μεταλλικού εξοπλισμού (ανοξείδωτοι σωλήνες διαμέτρου 500 mm, μεταλλικές πεζογέφυρες, στηρίγματα διαδρόμων κλπ)
•    Η χάραξη έγινε με γερανούς ή με ειδικό όχημα που κινούνταν στο πάνω μέρος των τοιχίων ύψους 12 μ.

Δείτε ακόμη