Χωρίς κατηγορία

Τοπογραφία σε Ορυχεία Μεταλλεία και Λατομεία

Τοπογραφία σε Ορυχεία Μεταλλεία και Λατομεία

Τοπογραφία σε Ορυχεία, Μεταλλεία και Λατομεία

Παρέχουμε στοιχεία και αναλύσεις σε μεγάλα ενεργά λατομεία στη χώρα. Διαθέτουμε ένα πλεονέκτημα σε τοπογραφικές απεικονίσεις και τον υπολογισμό των ογκομετρικών μεταβολών (εκσκαφών – αναχώματα).
Εμείς δεν σταμάτησαμε ποτέ να επενδύουμε στην τεχνολογία και παρέχουμε υπηρεσίες απολύτου τεχνολογίας αιχμής με Επίγεια Λέιζερ Σάρωσης (Terrestrial Laser Scanning TLS) σε συνδιασμό με αεροφωτογραφίσεις από UAV.

 • Ακριβή 3D μοντέλα: Σαρώνουμε γρήγορα και ακριβή 3D μοντέλα των αποθεμάτων, τα κενών και των πολύπλοκων και σημαντικών γεωλογικών δομών
 • Ταχύτερη τοπογράφηση: Παραδίδουμε την ταχύτερη και την πληρέστερη μηνιαία έκθεση σχετικά με την πορεία της εξόρυξης
 • 3D υψηλής ανάλυσης σε συνδιασμό με φωτογραφίες 360°: XYZ πληροφορίες για κάθε pixel της κάθε φωτογραφίας. Συνδυασμός σημείο λήψης, 3D μοντέλου και 360 ° φωτογραφίας για κάθε περιοχή
 • Παρακολούθηση: Η τακτική και έγκαιρη παρακολούθηση των ζωνών ενδιαφέροντος γίνεται απλά με μικρό κόστος και απίστευτα αποδοτικά
 • Υπολογισμός Όγκων: Υπολογίζουμε τον όγκο του υλικού που απομένει να εξορυχτεί ή τους όγκους αποθηκευμένου υλικού όσο πολύπλοκο σχήμα και αν έχει

Nikon_marble_mines

Υλοποίηση απαιτητικών τοπογραφικών εργασιών:

Έχοντας σημαντική εμπειρία στις λεπτομερείς αποτυπώσεις λατομικών χώρων και με ιδιαίτερα απαιτητικούς πελάτες, κατέχουμε πλεονεκτική θέση στην υλοποίηση απαιτητικών τοπογραφικών εργασιών:

 • εντοπισμό και καθορισμό των ορίων των λατομικών εξορυκτικών χώρων
 • αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή τα διαμορφωμένα πρανή και ταμπάνια
 • χαράξεις των μελλοντικών εκσκαφών – εξορύξεων (τοποθέτηση πασσάλων – οριοθέτηση)
 • σχεδιασμό του τρόπου εκσκαφών στον εναπομείναντα χώρο εξόρυξης
 • υπολογίσει τους όγκους υλικού που απομένουν ή τους όγκους αποθηκευμένου υλικού με πολύπλοκο σχήμα

Τα παραδοτέα σχέδια περιλαμβάνουν:

 • ψομετρικά διαγράμματα σε διάφορες κλίμακες
 • μοντέλα τριών διαστάσεων
 • μετρητικές ορθοφωτογραφίες και ορθοφωτοχάρτες
 • ογκομετρήσεις με την κατάλληλη τεκμηρίωση
 • σχέδια μελλοντικών εκσκαφών και υπολογισμών υλικών που απομένουν με την κατάλληλη απορροή ομβρίων υδάτων
 • σχέδια αποκατάστασης του χώρου

Τα λατομεία που παρακολουθούμε ή που έχουν αποτυπωθεί από εμάς είναι:

 • Λατομεία Μαρμάρου στον Βόλακα στο Νευροκόπι Ν. Δράμας
 • Λατομεία Καραγιώργη στη Σαντορίνη Ν. Κυκλάδων
 • Λατομεία ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.
 • Ορυχεία Μπεντονίνη στην Κίμωλο Ν. Κυκλάδων Bentomine S.A
 • Ορυχείο στο Ν. Καστοριάς της Γενικής και Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
 • 40 Λατομεία στην Μάλτα και στο Γκόντζο

Λατομεία Μαρμάρου

Αποτυπώσεις και υπολογισμοί όγκων στην εξόρυξη υλικού στον Βώλακα Νευροκοπίου Δράμας, για μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρίες την Καναδέζικη SGS Geostat Ltd.

 • Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου σε εθνικό σύστημα συντεταγμένων.
 • Αποτυπώσεις, ογκομετρήσεις, χαράξεις.
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Λατομείο ``Μιχαήλ Καραγιώργη ΑΕ``

Αποτύπωση λατομείου 250 στρεμμάτων στη Νήσο Θήρα, εκτίμηση και μελέτη αξιοποίησής του, για τη «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»

 • Υψομετρική αποτύπωση του λατομικού χώρου 250 στρ.
 • Εγκρίσεις από δασαρχείο.
 • Ορισμός γραμμών Αιγιαλού και παραλίας.
 • Έκδοση άδειας περίφραξης.
 • Σύνταξη φωτοερμηνευτικής μελέτης.
 • Εκτίμηση του χώρου.

Μεταλλεία Καστοριάς

Αποτυπώσεις και υπολογισμοί όγκων στην εξόρυξη υλικού, για την «ΤΕΑΝΕΚ ΕΠΕ».

 • Αποτυπώσεις
 • Ογκομετρήσεις

Αποτύπωση ορυχείου μπετονίτη στη νήσο Κίμωλο:

Αποτυπώσεις, χαράξεις ογκομετρήσεις, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, για την «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΠΕ» για την «ΡΟΥΣΟΣ Α.Ε.»

 • Τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
 • Απόδοση σχεδίου – υψομετρική ενημέρωση – δημιουργία DTM
 • Επιλογή βέλτιστης διαδρομής για εσωτερική οδοποϊία
 • Προμελέτη σχεδιασμού οδού – μηκοτομή οδού – διατομές
 • Χάραξη στοιχείων οδού (άξονα – όρια οδού)
 • Προμέτρηση χωματουργικών εργασιών – ογκομέτρηση

Παρακολύθηση λατομείου Σαλαμίνας:

Αποτυπώσεις, χαράξεις ογκομετρήσεις, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, για την «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΠΕ»

 • Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου σε εθνικό σύστημα συντεταγμένων.
 • Αποτυπώσεις, ογκομετρήσεις, χαράξεις.
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για ανανέωση αδείας.

Laser Scanning στην Γεωλογία

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ – ΣΠΗΛΑΙΑ

 • Αποτυπώσεις Σηράγγων
 • Αποτυπώσεις Μεταλλείων – Ορυχείων
 • Αποτυπώσεις και παρακολουθήσεις μεγάλων τεχνικών έργων (δρόμοι, γέφυρες, κόμβοι, φράγματα κλπ)
 • Αποτυπώσεις Σπηλαίων
 • Επικίνδυνα Απρόσιτα Πρανή ακόμα και με αρνητικές κλίσεις
 • Αποτυπώσεις περιοχών με δύσκολη πρόσβαση

Η μεθοδος είναι εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο για τους Γεωλόγους. Αποτυπώνονται με πολύ υψηλή ακρίβεια λεπτομέρειες όπως:

 • Μισγάγγειες
 • Ρωγματώσεις βραχόμαζας
 • Αρνητικές κλίσεις –υπόσκαφα
 • Μεγάλοι βραχώδεις όγκοι
 • Ολισθημένα βραχοτεμάχη παλαιοτέρων καταπτώσεων
 • Επικρεμμάμενα ή δυνητικά επικρεμμάμενα τεμάχη
 • Επιφάνειες αποκολλημένων τεμαχών
 • Ανομοιομορφίες στα μεγάλα σε έκταση και ύψος απόκρημνα πρανή

Ολα αυτά αποτυπωνονται με ιδιαίτερα μεγάλη πυκνότητα σημείων (πυκνότητα που θα κυμαίνεται από 2mm-4cm)

Τελικά Προϊόντα – Παραδοτέα

Η δημιουργία του νέφους σημείων είναι το πρώτο παραγόμενο προϊόν της επίγειας σάρωσης. Στη συνέχεια με κατάλληλο λογισμικό γίνεται επεξεργασία του «νέφους σημείων», ώστε να προκύψουν πλήθος παράγωγων πληροφοριών:

 • Έγχρωμα Νέφη Σημείων 3 διαστάσεων (x, y, z) με Γεωαναφορά – Εξάρτηση στο Ε.Γ.Σ.Α.’87
 • Εξαγωγή 3D μοντέλων / Τρισδιάστατα Ψηφιακά μοντέλα DTM, DSM
 • Εξαγωγή 2D Σχεδίων: Οριζοντιογραφία / Οριζόντιες τομές / Κατακόρυφες τομές – μηκοτομές / Διατομές ανά 25μ
 • Video Walk Through – Fly Through
 • Ορθοφωτογραφίες – Μετρητικές Εικόνες
 • Πανοραμικές Εικόνες – Εικονική Περιήγηση προσβάσιμη μέσω Internet

Διαδικασία Τρισδιάστατης Τεκμηρίωσης στις Γεωλογικές Μελέτες

Ο τρισδιάστατος σαρωτής στο πεδίο σαρώνει το ανάγλυφο και η ψηφιακή πληροφορία μεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως νέφος σημείων. Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή εκατομμυρίων σημείων (1.000.000 σημεία/sec).

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα νέφος σημείων, όπου το κάθε σημείο έχει x y z συντεταγμένες στο χώρο. Ταυτόχρονα το κάθε σημείο περιέχει και τη χρωματική πληροφορία και συνδέεται με τα στοιχειώδη ιχνοστοιχεία (pixel) που αποτυπώνονται από φωτογραφική μηχανή που βρίσκεται στο εσωτερικού του ίδιου οργάνου. Έτσι αποτυπώνονται ουσιαστικά εκατομμύρια σημεία – pixel σε τρεις διαστάσεις στο χώρο.
Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της πληροφορίας του χρώματος σε κάθε σημείο προσεγγίζει τον όρο «εικονική πραγματικότητα».

Τα Έργα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.