Χωρίς κατηγορία

Εφαρμογή Τίτλων

Εφαρμογή Τίτλων

Τοποθέτηση – εφαρμογή των ιδιοκτησιών, όπως αυτές περιγράφονται στους τίτλους, επί του εδάφους.
Αναγνώριση της θέσης μιας έκτασης μετά από:

  • Ταυτοποίηση των δικαιοπαρόχων των ιδιοκτητών
  • Ταύτιση – επαλήθευση των τοπωνυμίων που αναφέρονται στους τίτλους με την πραγματική θέση επί του εδάφους (μέσα από μεγάλο αρχείο αναγνωρισμένων τοπωνυμίων)
  • Έρευνα σχετικά με τη χρήση που γινόταν στο έδαφος στο παρελθόν, με τη διαδικασία της Φωτοερμηνείας και μέσω ιστορικού αρχείου φωτογραφιών
  • Ταύτιση – επικάλυψη ορίων, όπως εντοπίζονται στο παρελθόν από την ανάλυση – μελέτη των αεροφωτογραφιών (φωτοερμηνεία)
  • Σύγκριση παλαιών διαγραμμάτων και ταυτοποίηση επί του εδάφους (αυτοψία) με τη σημερινή χρήση του χώρου
  • Χρήση διαγραμμάτων, σχεδιαγραμμάτων, πράξεων εφαρμογής, διαγραμμάτων αναλογισμού, ιστορικών χαρτών, εγγράφων
  • Μετρήσεις εδάφους στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, με σκοπό την αναγνώριση σταθερών στοιχείων, σημείων σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν
  • Συγκερασμός όλων των παραπάνω στοιχείων και τεχνική τεκμηρίωση με πλήρη αποδεικτική ισχύ
  • Σύνταξη τόμου και σειράς σχεδίων επικαλύψεων για την τεκμηρίωση αυτή
  • Εντοπισμός της ιδιοκτησίας

Τα Έργα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.