Χωρίς κατηγορία

Αποτύπωση αρχικής κατάστασης

Αποτύπωση αρχικής κατάστασης

Η Βασική Τοπογραφική Υποδομή για κάθε Έργο αποτελείται από τη δημιουργία συστήματος αναφοράς, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών δικτύων και την Αποτύπωση Αρχικής Κατάστασης του Εργοταξίου με σκοπό την δημιουργία Τοπογραφικού Υπόβαθρου Αρχικής Κατάστασης του Έργου.

Το υπόβαθρο αυτό είναι απαραίτητο τόσο για την παράδοση του χώρου σε υπεργολάβους όσο και για τις ενδιάμεσες πιστοποιήσεις του κάθε τμήματος του Έργου και πιθανά για την σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος κατάλληλου για την Έκδοση Οικοδομικών Αδειών στο Εργοτάξιο.

Οι αποτυπώσεις γίνονται με την μέγιστη ακρίβεια για την αποφυγή διενέξεων αποκλίσεων στις επιμετρήσεις καθυστερήσεων αλλά και έκπτωσης στην ποιότητα του Έργου

Συγκεκριμένα οι αποτυπώσεις γίνονται με Ρομποτικούς Γεωδαιτικούς Σταθμούς και με Γεωδαιτικούς Δορυφορικούς Δέκτες (Land Surveying) ή με Ειδικές Τρισδιάστατες Ψηφιακές Σαρώσεις.

Σύνταξη των σχεδίων

Η απόδοση του διαγραμμάτων του Υπόβαθρου γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο με την βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την Υποστήριξη Εργοταξίου Trimble Business Center (TBC). Η σύνταξη Andronikosτου τοπογραφικού γίνεται με ορθογώνιες συντεταγμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπεται από το Έργο και τον Νόμο και σε κατάλληλη κλίμακα.

Η ταξινόμηση των διανυσματικών και σημειακών στοιχείων γίνεται με γραμμικά και σημειακά σύμβολα σε διαφορετικά επίπεδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κύριου του Έργου. Σε περίπτωση που η δημιουργία Τοπογραφικού Υπόβαθρου Αρχικής Κατάστασης του Έργου περιλαμβάνει και Αποτυπώσεις Υφιστάμενων Κτιρίων και Ειδικών Κατασκευών τότε στα παραδοτέα θα περιλαμβάνονται Κατόψεις, Τομές, Όψεις αλλά και Τρισδιάστατα Μοντέλα ή Μοντέλων Κτιριακών Πληροφοριών – BIM.

Το Υπόβαθρο αναφέρεται στο Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ’87) ή στο Σύστημα Αναφοράς του Έργου και σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας πληροί τις σχετικές προδιαγραφές.

Το 2,5D (2,5 διαστάσεων) τοπογρφικό υπόβαθρο (οριζοντιογραφικό σχέδιο με υψόμετρα)
Όλες οι υπόλοιπες μετρήσεις και έλεγχοι που θα γίνουν στο Έργο καθώς και τα μέσα που τα τεκμηριώνουν θα αναφέρονται και θα βρίσκονται στο υπόβαθρο αυτό.

Σε περίπτωση πολύπλοκων εγκαταστάσεων όπου η αρχική κατάσταση του Έργου χρειάζεται να ελεγχθεί σε τρεις διαστάσεις για τυχόν συγκρούσεις με τα υπό κατάσκευή τμήματα είναι απαραίτητη η ειδική αποτύπωση σε τρεις διαστάσεις (3D) και η μοντελοποίηση του χώρου της αρχικής κατάστασης του Έργου.

H αποτύπωση γίνεται με συνδυασμό του ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού καθώς με τρισδιάστατο ψηφιακό σαρωτή Terrestrial Laser Scanner. Ο τρισδιάστατος σαρωτής στο Έργο σαρώνει το ανάγλυφο και η ψηφιακή πληροφορία μεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως νέφος σημείων.

Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή εκατομμυρίων σημείων (1.000.000 σημεία/sec).
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα νέφος σημείων όπου το κάθε σημείο έχει x y z συντεταγμένες στο χώρο. Ταυτόχρονα το κάθε σημείο περιέχει και τη χρωματική πληροφορία και συνδέεται με τα στοιχειώδη ιχνοστοιχεία (pixel) που αποτυπώνονται από φωτογραφική μηχανή που βρίσκεται στο εσωτερικού του ίδιου οργάνου. Έτσι αποτυπώνονται ουσιαστικά εκατομμύρια σημεία – pixel σε τρεις διαστάσεις στο χώρο.

Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της πληροφορίας του χρώματος σε κάθε σημείο προσεγγίζει τον όρο «εικονική πραγματικότητα».

Η δημιουργία του νέφους σημείων είναι το πρώτο παραγόμενο προϊόν της επίγειας σάρωσης

Τα Έργα μας

 • Αεροδρόμια
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Δημοσίου
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Laser Scanning
 • Βιομηχανικές Εγκατ
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Δημοσίου
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου

OTE

View Large
 • Γήπεδα - Στάδια
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Ολυμπιακά έργα
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.