BIM Modeling

Τι είναι το BIM;

Το BIM (Building Information Modeling / Model) αποτελεί μια διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης κτιριακών δεδομένων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τη γεωμετρία και τις χωρικές σχέσεις ενός τρισδιάστατου μοντέλου, αλλά και τα δομικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο των χρησιμοποιούμενων υλικών, την χρησιμοποιούμενη ποσότητα και τον τρόπο με τον οποίο τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν το κτίριο στο σύνολό του.

Αποδίδεται στα Ελληνικά ως “Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίων” και δεν περιορίζεται σε ένα μοντέλο 3D. Το BIM μπορεί να θεωρηθεί ως μια βάση δεδομένων που συμπεριλαμβάνει πληροφορίες από τη διαχείριση του κόστους του έργου μέχρι το τρισδιάστατο μοντέλο “as-built” (όπως έχει κατασκευαστεί) μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενεργά για τη διαχείριση του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Συμβάλλει έτσι σε έναν πολυδιάστατο σχεδιασμό, με ποικίλες παραμέτρους: 3D (σχεδιαστικό μοντέλο), 4D (χρονοδιαγράμματα), 5D (κοστολόγηση), 6D (βιωσιμότητα), 7D (λειτουργία).

Το BIM αποτελεί την ψηφιακή απεικόνιση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης, διαμορφώνοντας μια αξιόπιστη πηγή κοινόχρηστων πληροφοριών.

Η ΧΥΖ έχει κερδίσει τη φήμη για την παροχή άριστης υπηρεσίας σε 3D σάρωση με λέιζερ.

Οι έμπειροι μηχανικοί μας συλλέγουν στο ύπαιθρο με αυτοματοποιημένες μεθόδους εκατομμύρια σημεία για κάθε κτίριο ή εγκατάσταση.

Μια ομάδα μηχανικών που βρίσκεται στο γραφείο συνεργάζεται με κάθε πελάτη για να αναπτύξει προσαρμοσμένα παραδοτέα που βοηθούν στη φάση σχεδιασμού, και εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου.

Η ΧΥΖ παρέχοντας ακριβή δεδομένα βοηθά στο σχεδιασμό Έργων χωρίς απρόβλεπτα κόστη και ανησυχίες για διαφωνίες διαμάχες και καθυστερήσεις.

Η XYZ πέρα από τα 2D σχέδια που παρέχει και πέρα από τα Τρισδιάστατα Μοντέλα που παράγει, προχωρά ένα βήμα παραπάνω στην Ίδρυση As Built BIM

Πού χρησιμοποιείται το BIM;

Σε ποια Έργα είναι απαραίτητα τα Σχέδια Υπάρχουσας Κατάστασης

Σε όλους τις παρακάτω κατασκευασμένες μονάδες και κτίρια που χρειάζονται παρέμβαση προσθήκες και νέες κατασκευές και εγκαταστάσεις. Η Υπάρχουσα Κατάσταση είναι  απαραίτητο να είναι τεκμηριωμένη σε σχέδια για λόγους ασφάλειας και πιστοποίησης.

Σε Κτίρια

 • Ανακαίνιση Ξενοδοχείων
 • Επανασχεδιασμό Ημιτελών Κτιρίων
 • Κτίρια  ή κατασκευές για έλεγχο στατικότητας
 • Διατηρητέα κτίρια
 • Ιδιαίτερα Κτίρια και Κατοικίες
 • Εμπορικά κέντρα
 • Νοσοκομειακοί Χώροι και Μονάδες Υγείας
 • Κτίρια γραφείων

Σε βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις

 • Εγκαταστάσεις κατασκευής και συναρμολόγησης
 • Διυλιστήρια, Μονάδες Αποθήκευσης Καυσίμων και Χημικών
 • Φαρμακευτικές Μονάδες
 • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων

Σε Γεωμετρικά πολύπλοκες κατασκευές

 • Εγκαταστάσεις κεραιών τηλεπικοινωνιών
 • Γήπεδα και Στάδια
 • Μεγάλα και Απαιτητικά Εργοτάξια
 • Θέατρα και Χώρους Διασκέδασης που ζητούν παρέμβαση και προσθήκες
 • Σε μνημεία και ναούς
 • Σε μεταλλεία – σπηλαία που χρήζουν παρεμβάσεων

Γιατί BIM;

 • Διευκολύνει τη μοντελοποίηση στη διάρκεια του σχεδιασμού, πριν την κατασκευή του κτιρίου, η οποία εξυπηρετεί κυρίως λόγους απεικόνισης, ενώ παράλληλα ενσωματώνει στη διαδικασία αυτή τον έλεγχο (ανίχνευση σύγκρουσης, καθορισμός κι επίλυση) πιθανών προβλημάτων.
 • Καθορίζει με ακρίβεια το κόστος και το χρονοδιάγραμμά των εργασιών, αλλά και την αποδοτικότητα του κτιρίου.
 • Ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο όλες οι συνεργαζόμενες εφαρμογές που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του κτιρίου.
 • Η υφιστάμενη κατάσταση “as-built” του κτιρίου αποτυπώνεται με εξαιρετική ακρίβεια, κάτι που βοηθά στην διαχείριση των εγκαταστάσεων, σε πιθανές μελλοντικές τροποποιήσεις και επίλυση προβλημάτων. Έτσι, η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων γίνονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να παραμείνει η κατασκευή οικονομικά αποδοτική.
 • Την ημέρα που θα κάνουμε εμείς την σάρωση εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέφος σημείων (Point Cloud) και την εικονική περιήγηση στον χώρο.
 • Βρείτε τον εαυτό σας μέσα στο έργο και περιπλανηθείτε εικονικά εσείς και οι συνεργάτες σας (ανεξάρτητα με το που βρίσκεστε) για μια πρώτη εντύπωση.
 • Δείτε την θέα σαν να βρίσκεστε εκεί! Μέσα στην εικονική περιήγηση μπορείτε να μετρήσετε ότι ακριβώς θέλετε με ακρίβεια χιλιοστού.
 • Δείτε τις δυσκολίες του έργου τους κινδύνους και το τι ακριβώς να ζητήσετε από τους υπεργολάβους.
 • Το BIM επιτρέπει στους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς να εργάζονται πάνω στο ίδιο έργο από οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο. Κι αυτό γιατί συμπυκνώνει μια πληθώρα πληροφοριών για κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής σε μια λειτουργική μορφή. Απλουστεύει τη διαδικασία του σχεδιασμού και το συντονισμό των μελών της ομάδας.

Ποια τα πλεονεκτήματα του BIM στην Αρχιτεκτονική;

Τα πλεονεκτήματα του BIM στην Αρχιτεκτονική

Το BIM υποστηρίζει τους αρχιτέκτονες σε όλη τη διαδικασία του σχεδιασμού και όσο νωρίτερα ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία, τόσο περισσότερο βελτιώνονται τα σχέδια για να συναντήσουν τις απαιτήσεις του πελάτη. Το λογισμικό του BIM σας βοηθά να παραδώσετε έργα βελτιωμένα σε ποιότητα και αποτελεσματικότητα.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα το νέφος σημείων (Point Cloud) και την εικονική περιήγηση στον υφιστάμενο χώρο. Μπορείτε να περιηγηθείτε εικονικά μέσα στο έργο εσείς και οι συνεργάτες σας, ενώ μπορείτε να πάρετε μετρήσεις με ακρίβεια χιλιοστού προβλέποντας πιθανές αστοχίες.

• Προσφέρει ολοκληρωμένα εργαλεία οπτικοποίησης και ανάλυσης
Δημιουργήστε εκπληκτικές εικόνες και εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας (VR) απευθείας από το μοντέλο σας. Αποκτήστε μεγαλύτερη επίγνωση των σχεδίων σας με εργαλεία ανάλυσης ενέργειας.

• Διευκολύνει τη διαδικασία σχεδιασμού
Εργαστείτε πιο αποτελεσματικά με την ευρεία ομάδα του έργου χρησιμοποιώντας εργαλεία συνεργασίας που υποστηρίζουν ταυτόχρονη συγγραφή BIM, ανεξάρτητα από την τοποθεσία.

Περάστε από την κεντρική ιδέα έως την τεκμηρίωση χρησιμοποιώντας εργαλεία και εφαρμογές που συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να διατηρήσετε την πιστότητα του μοντέλου σε κάθε στάδιο. Δημιουργήστε γεωμετρίες, εξερευνήστε τις επιλογές σχεδίασης και δημιουργήστε συνδέσεις μεταξύ πολλαπλών εφαρμογών.

Τα πλεονεκτήματα του BIM στις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Ένα από τα πλεονεκτήματα του BIM αφορά τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου. Ανάμεσα στα παραδοτέα στον ιδιοκτήτη του κτιρίου υπάρχει και η αναλυτική περιγραφή και η ακριβής ψηφιακή χωροθέτηση όλων των εγκαταστάσεων, τις οποίες μπορεί να επιβλέπει ο ίδιος ή η υπεύθυνη εταιρία για τη λειτουργία και τη συντήρηση του κτιρίου. Δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστεί με ακρίβεια η όποια βλάβη συμβεί στις εγκαταστάσεις ήδη πριν την επιτόπια έρευνα, από το μοντέλο της κατασκευής. Αυτό επιτρέπει την άμεση επέμβαση των τεχνικών και την επισκευή του προβλήματος σε μικρότερο χρονικό διάστημα, με τα κατάλληλα υλικά και με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Τα Έργα μας

 • Laser Scanning
 • Εργοτάξια
 • Ιδιαίτερα Κτήρια
 • Κτηριακά
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
View Large