Κάτοψη
Βασικό δισδιάστατο σχέδιο για οποιονδήποτε σχεδιασμό στο κτήριο.

Η Αρχιτεκτονική Κάτοψη είναι το σχέδιο που αναπαριστά υπό κλίμακα την οριζόντια τομή από ένα οικοδόμημα. Σχεδιάζεται από το τι θα έβλεπε ο παρατηρητής από πάνω.
Οι ανάγκες σε ακρίβεια αλλά και η πληθώρα των απαραίτητων προς αποτύπωση στοιχείων καθορίζουν την μέθοδο των εργασιών και το κόστος αυτών.

Οι Κατόψεις της Υφιστάμενης Κατάστασης που παρέχουμε πέρα από τα βασικά στοιχεία όπως τοίχοι, τελικά δάπεδα, στάθμες, τελικές οροφές, ανοίγματα, κλίμακες μπορούν να περιλάβουν:

 • Προβολές των διαφορετικών επιπέδων των οροφών
 • Ποδιές-πρέκια σε κουφώματα εσωτερικών όψεων (φωταγωγούς, κλπ.)
 • Θέση κουφωμάτων – Είδη κουφωμάτων
 • Δίκτυα
 • Σώματα θέρμανσης -ψύξης
 • Κουζίνες Είδη υγιεινής
 • Ηλεκτρομηχανολογικά Πρίζες Φώτα
 • Υλικά στα Πατώματα
 • Εικόνα Κάτοψης υψηλής ανάλυσης
 • Ορθοφωτογραφία Κάτοψης υψηλής ανάλυσης

Άνοψη
Η Αρχιτεκτονική Άνοψη είναι το σχέδιο που αναπαριστά υπό κλίμακα ένα οικοδόμημα σε οριζόντια τομή όπως το βλέπει κανείς από κάτω. Λέγεται και Ανακλαστική Κάτοψη Οροφής Reflected Ceiling Plan (RCP).

Στις Ανόψεις μιας Υφιστάμενης Κατάστασης, αποτυπώνονται τα διαφορετικά επίπεδα των οροφών των δοκαριών και αναφέρονται αναλυτικά τα ύψη αυτών από τα δάπεδα.

Επιπλέον μπορούμε να προσφέρουμε:

 • Θέση φωτιστικών
 • Δίκτυα
 • Διακοσμήσεις οροφής με τα υλικά της
 • Βλάβες υγρασίες ρωγμές
 • Εικόνα Άνοψης υψηλής ανάλυσης
 • Ορθοφωτογραφία Άνοψης υψηλής ανάλυσης

Όψη Κτηρίου
Όψη ονομάζεται η εξωτερική πλευρά ενός κτηρίου, και η όψη της κύριας εισόδου ονομάζεται Πρόσοψη και αποτελεί όψη αναφοράς στο χαρτί σχεδίασης και υποδηλώνει τη θέση των άλλων όψεων.

Στην αρχιτεκτονική, η πρόσοψη ενός κτιρίου είναι συχνά η πιο σημαντική πτυχή από άποψη σχεδιασμού, καθώς προετοιμάζει τον επισκέπτη για το υπόλοιπο κτήριο.

Είναι συνηθισμένο σε υφιστάμενα κτήρια ξενοδοχεία κατοικίες δημόσια κτήρια οι όψεις να επανασχεδιάζονται και να ανακατασκευάζονται.

Πώς γίνεται η Αποτύπωση των Όψεων των Κτιρίων
Η αποτύπωση των υφιστάμενων εξωτερικών όψεων κτηρίων γίνεται με Τοπογραφικές Μετρήσεις Ακριβείας σε συνδυασμό με την Χρήση στατικού Laser Σαρωτή όπου αποτυπώνονται όλες οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

Η κάθε όψη αποτυπώνεται με ψηφιακό σαρωτή και φωτογραφίζεται. Σε περίπτωση που η όψη καλύπτεται από πυκνή βλάστηση και δέντρα, η σάρωση με Laser Scanner παρακάμπτει το εμπόδιο και παίρνουμε από την όψη την πολύτιμη πληροφορία που χρειάζεται για να συνταχθούν τα σχέδια. Σε περίπτωση που απέναντι από την όψη του κτιρίου υπάρχει εμπόδιο και δεν είναι δυνατή τη θέση αυτής τότε η μετρητική πληροφορία συλλέγεται με το ψηφιακό σαρωτή και οι εικόνες συλλέγονται με Drone. Οι εικόνες μετατρέπονται σε μετρητικές με φωτογραμμετρικές μεθόδους μετά από ειδικές μετρήσεις φωτοσταθερών σημείων.

Παραδοτέα
Το πλούσιο έγχρωμο νέφος σημείων που συλλέγεται σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης δίνουν την δυνατότητα παραγωγής σχεδίων υψηλής ακρίβειας και πλούσια σε πληροφορίες λεπτομερειών.

Υπάρχει δυνατότητα απόδοσης τριών διαστάσεων καθώς και μοντελοποίηση της όψης με όλες τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες (ή και βλάβες) που υπάρχουν στην όψη του κτηρίου.

Τυπικό παραδοτέο είναι η ορθοεικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, όψης όπου οι διάκοσμοι και η κάθε λεπτομέρεια της όψης αποδίδονται μετρητικά σε συνδυασμό με φωτογραφική υφή υψηλής ανάλυσης.

Τομές
Το σχέδιο ορθής προβολής της Τομής του υφιστάμενου κτιρίου, με κατακόρυφο επίπεδο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στον επανασχεδιασμό του κτηρίου αυτού. Το επίπεδο τομής τέμνει το κτίριο από άκρη σε άκρη σε διαδρομή με τα πιο ενδιαφέροντα σημεία όπως στατικά μέλη-κόμβους, σκάλες, πόρτες και ανοίγματα.