Χωρίς κατηγορία

Εντοπισμός Ιδιοκτησίας

Εντοπισμός Ιδιοκτησίας

Σύνηθες πρόβλημα

Εύρεση ιδιοκτησίας με βάση παλαιούς τίτλους

Σύνηθες πρόβλημα αποτελεί όταν κληρονόμοι ιδιοκτησιών σε άγνωστες γι’ αυτούς περιοχές προσπαθούν να βρουν τις εκτάσεις των προγόνων τους.

Τα συμβόλαια είναι δυσανάγνωστα, ασαφή, συχνά χωρίς να δίνουν βασικές πληροφορίες όπως διαστάσεις, εμβαδόν, γείτονες, θέση.

Άλλες φορές το εμβαδόν περιγράφεται με περίεργες μονάδες μετρήσεις όπως πλέθρο, καρόκι, ζευγαριά, οργυά, σποριά, παλιό τουρκικό στρέμμα ή βασιλικό στρέμμα ή γεωργικό στρέμμα ή τεκτονικός πήχυς και πολλά άλλα.

Διαθέτουμε αρκετή εμπειρία για να σας βοηθήσουμε ώστε να εντοπίσετε την ιδιοκτησία σας. Χρησιμοποιούμε κάθε πιθανό στοιχείο για τη συγκεκριμένη έκταση, αλλά και για τις γειτονικές της. Αναλύουμε το γενεαλογικό δέντρο της οικογενείας ώστε να βρούμε πιθανά χρήσιμα στοιχεία. Τοποθετούμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία «επί χάρτη» για να συνδυάσουμε:

  • Παλαιά διαγράμματα
  • Σύγχρονες αποτυπώσεις
  • Διαγράμματα από μεγάλο αριθμό δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών
  • Αεροφωτογραφικό υλικό. Με τη μέθοδο της φωτοερμηνείας εντοπίζουμε παλαιά ίχνη, όρια ή άλλα στοιχεία (χρήση, κάλυψη, κτίσματα κλπ)
  • Χαρτογραφικό ιστορικό υλικό
  • Κατά περίπτωση άλλα στοιχεία
  • Επίγειο ιστορικό φωτογραφικό υλικό (από μεγάλο αριθμό φωτογραφικών αρχείων). Έχουμε αναπτύξει ειδική μέθοδο αξιοποίησης πλαγίων λήψεων. Τις παλαιές φωτογραφίες για συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένη μέθοδο τις μετατρέπουμε σε λήψεις ικανές να τεκμηριώσουν νομικά υποθέσεις που είναι αδύνατoν να βρεθούν άλλου είδους στοιχεία. Η μελέτη αυτή πλάγιων λήψεων έχει αναπτυχθεί από το γραφείο μας και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την αποτελεσματικότητά της.

Τα Έργα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.