Χωρίς κατηγορία

Χαράξεις κατασκευών

Χαράξεις κατασκευών

Χαράξεις σημείων ελέγχου

Στις χαράξεις που θα ζητηθούν για την υλοποίηση σημείων της κατασκευής ή υλοποιήσεις αξόνων αναφοράς αλλά και για οπτικούς ελέγχους και θα ακολουθηθεί κάποια από τις παρακάτω μεθοδολογίες ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του κάθε Έργου.

Χαράξεις με ρομποτικούς γεωδαιτικούς σταθμούς

Οι παρακάτω μέθοδοι χρησιμοποιούνται μόνο από την εταιρεία μας και αποτελούν τις μεθόδους εργασιών για τις χαράξεις που χρησιμοποιούμε.

Η Τοπογραφική Αποτύπωση της Υφιστάµενης Κατάστασης γίνεται µε τις «κλασικές µεθόδους» ώστε ο προσδιορισµός τόσο της θέσης σηµείου οριζοντιογραφικά είναι καλύτερη από 0,5cm, όσο και των υψοµέτρων να έχει απόλυτη ακρίβεια καλύτερη του 1cm.

Για την αύξηση της παραγωγικότητας, η αποτύπωση γίνεται χωρίς παρατηρητή και χρησιµοποιούνται Ροµποτικοί Γεωδαιτικοί Σταθµοί. Ο Ρομποτικός Γεωδαιτικός Σταθμός ακολουθεί ακατάπαυστα το συγκεκριμένο εξελιγμένο ενεργό πρίσμα 360°. Στην διάταξη του πρίσματος μπορεί να προστεθεί και Γεωδαιτικός Δορυφορικός Δέκτης που επικοινωνεί με το χειριστήριο του Ρομποτικού Γεωδαιτικού Σταθμού και ο τελευταίος ενημερώνεται τόσο για την θέση του πρίσματος (και το ακολουθεί παρόλη την ύπαρξη πιθανών εμποδίων).

Η επικοινωνία του μηχανικού με το γραφείο γίνεται μέσω UHF (με ακουστικά οπότε τα χέρια του είναι ελεύθερα).

Μέσω του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στο χειριστήριο του Ροµποτικού Γεωδαιτικού Σταθµού μπορούν να γίνονται αυτόματα και άμεσα οι υπολογισμοί των αποκλίσεων της υλοποιημένης κατάστασης από την θεωρητική. Έτσι τόσο ο μηχανικός επιτόπου όσο και το γραφείο είναι ενημερωμένοι άμεσα για την υπάρχουσα κατάσταση (As Is ή As Built) και μπορούν να προβούν σε ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Η μέθοδος κρίνεται η καταλληλότερη για τα μεγάλα εργοτάξια με μεγάλο όγκο χαράξεων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην χρήση έμπειρου βοηθητικού προσωπικού της XYZ γιατί την τελική ακρίβεια των χαράξεων την υλοποιεί ο βοηθός.
Η χάραξη ολοκληρώνεται πάντοτε με την καταγραφή της δηλαδή με την αποτύπωση του σημείου που χαράκτηκε.

Τα ρομποτικά όργανα που χρησιμοποιούνται από την XYZ είναι εφοδιασμένα με λειτουργία υπόδειξης της θέσης χάραξης του σημείου με έντονη κόκκινη ακτίνα laser. Η μέθοδος αυτή μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο υλοποίησης των σημείων στο έδαφος.

Xαράξεις με γεωδαιτικούς δορυφορικούς δέκτες GNSS (GPS)

Σε περιπτώσεις απαιτήσεων συνήθους τοπογραφικής ακρίβειας (χωματουργικά έργα, αρχικά στάδια οδοποιίας) χρησιµοποιούνται γεωδαιτικοί δορυφορικοί δέκτες (rover) GNSS real time kinematic (εξέλιξη του GPS όπου επιλύονται δεδομένα και από άλλους δορυφόρους Glonass SBAS EGNOS κα).

Oι δέκτες αυτοί συνδέονται (µέσω UHF ή GSM ή long range blue tooth) µε βάση (base) γεωδαιτικό GNSS real time kinematic εγκατεστηµένο σε ένα από τα σηµεία ελέγχου.

Με τον τρόπο αυτό η απόλυτη ακρίβεια θέσης του κάθε σημείου είναι καλύτερη από 1,5cm και η απόλυτη ακρίβεια του υψοµέτρου του κάθε σηµείου είναι καλύτερη από 3,0cm. Η ακρίβεια μπορεί να φτάσει στα επίπεδα των 0,8cm οριζοντιογραφικά και στα 1,5cm υψομετρικά λόγω της πολυπλοκότητας όμως του συστήματος δεν χρησιμοποιείται στην κατασκευή κτιρίων και άλλων κατασκευών σκυροδέματος ή μεταλλικών κατασκευών.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε ασκεπείς περιοχές χωρίς υψηλή βλάστηση και μακριά από κτίρια.
Χειριστής είναι έμπειρος τοπογράφος μηχανικός που χειρίζεται το σύστημα και αποτυπώνει τα εδάφη ή τα διαστρωμένα υλικά ή τα όρια περιοχών κλπ. Το όργανο είναι συνδεδεμένο με ειδικό εργοταξιακό χειριστήριο το οποίο κρατάει ο χειριστής σε διάταξη με στειλεό από ανθρακονήματα. Το χειριστήριο μέσω GSM μπορεί να έχει κατευθείαν σύνδεση με το γραφείο και ταυτόχρονα οι μετρήσεις του να είναι ορατές στα σχεδιαστικά προγράμματα.

Η επικοινωνία του μηχανικού με το γραφείο γίνεται αδιάκοπα μέσω δικτύου UHF.

Μέσω του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στο χειριστήριο μπορούν να γίνονται αυτόματα και άμεσα οι υπολογισμοί των αποκλίσεων της υλοποιημένες κατάστασης από την θεωρητική. Έτσι τόσο ο μηχανικός επιτόπου όσο και το γραφείο είναι ενημερωμένοι άμεσα για την υπάρχουσα κατάσταση (As Is ή As Built) και μπορούν να προβούν σε ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με την μέθοδο της ρομποτικής αποτύπωσης όπως αναφέρεται στην περιγραφή της μεθόδου αυτής.

Τα Έργα μας

 • Αεροδρόμια
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Δημοσίου
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Laser Scanning
 • Βιομηχανικές Εγκατ
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Διυλιστήρια -Oil & Gas
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Γήπεδα - Στάδια
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Ολυμπιακά έργα
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Laser Scanning
 • Βιομηχανικές Εγκατ
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.