ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2017

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IDS

3D LASER SCANNING
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Agemar

Τρισδιάστατες μετρήσεις ακριβείας με χωρικό σαρωτή Terrestrial 3D Laser Scanner, για την εγκατάσταση μεταλλικών φορέων στο νέο κτηριακό συγκρότημα της Agemar στο Νέο Φάληρο, Δεκέμβριος 2017 για λογαριασμό της IDS

Στο μεγάλο εργοτάξιο του υπερσύγχρονου κτιρίου όπου πολλές εταιρείες συγχρόνως ολοκληρώνουν και παραδίδουν το υπό αποπεράτωση έργο, η XYZ κλήθηκε από την IDS να αποτυπώσει τρισδιάστατα (As Built 3D Survey) την κατάσταση που κατασκευάστηκαν τα κλώστρα που περιβάλλουν την τοιχοποιία του πολυτελούς και επιβλητικού κτηριακού συγκροτήματος.

Πρόκειται για καμπύλα κλώστρα επικρεμάμενα σε καμπύλους τοίχους, στα οποία πρέπει να εφαρμοστούν σε όλη τη στέψη τους ειδικές μεταλλικές κατασκευές που θα μοιάζουν με μία ενιαία μεταλλική επιφάνεια.

Οι μεταλλικές αυτές κατασκευές

  • Έχουν μήκος 100 μέτρων περίπου
  • Η απαιτούμενη ακρίβεια για να συνδεθούν τα μεταλλικά τμήματα είναι ιδιαίτερα υψηλή < 3mm

Η κοπή των μετάλλων έγινε σε ειδικό εργοστάσιο από στράντζα CNC από το αρχείο ακριβείας που η ΧΥΖ παρέδωσε σε 48 ώρες από την στιγμή που κλήθηκε στο εργοτάξιο.

Κατεβάστε όλη τη μελέτη σε PDF

Δείτε ακόμη