Εικόνα Όψης Εσωτερικού Τοίχου Υψηλής Ανάλυσης (.jpg και .pdf)
Οι Ορθοεικόνες της υφιστάμενης κατάστασης, περιέχουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στις οποίες οι περίτεχνοι τοίχοι αποδείδεται μετρητικά με φωτογραφικό τρόπο. Οι ορθοφωτογραφίες μπορούν να αναπαραχθούν (σχεδιαστούν) με μεγάλη ακρίβεια. Κατάλληλο προϊόν για αποτυπώσεις ψηφιδωτών αρχαιολογικών χώρων και εσωτερικών χώρων πολύ μεγάλης αξίας. Επίσης μπορούν να αποτυπωθούν τοιχογραφίες και γλυπτός διάκοσμος Όλοι οι χρωματικοί τόνοι και οι υφές των υλικών αλλά και κάθε λεπτομέρεια που υπάρχει στους χώρους την ώρα της Σάρωσης και της Φωτογράφισης αποδίδεται με ακρίβεια.

Είναι συνηθισμένο σε υφιστάμενα ιδιαίτερα κτίρια σε Ιερούς Ναούς, σε μνημεία και σε δημόσια κτήρια, οι εσωτερικές όψεις να επανασχεδιάζονται και να ανακατασκευάζονται.