ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2004-2005

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΤ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διϋλιστήρια Oil & Gas

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ MOTOR OIL ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ:

Εγκατάσταση νέου συγκροτήματος διυλιστηρίων, για την «ΕΝΕΤ Α.Ε.»(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ)

· Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου ελέγχου
· Χάραξη θεμελίων – υποστυλωμάτων
· Χάραξη αξόνων για ακριβή τοποθέτηση αγκυριών
· Προσδιορισμός υψομετρικής στάθμης σε πεδιλοδοκούς
· Παρακολούθηση – τοπογραφική υποστήριξη μεταλλικής κατασκευής
· Υπολογισμός όγκων
· Χωροστάθμιση ακρίβειας
· Χάραξη πεδίλων
· Παρακολούθηση τοποθέτησης αγκυριών
· Survey Report

Δείτε ακόμη