Μνημεία
Χωρική σάρωση laser scanning & φωτογράφηση

Σαρώνουμε αποτυπώνουμε Μνημεία και Κτίρια Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη βοήθεια χωρικού σαρωτή Terrestrial Laser Scanner με υψηλή γεωδαιτική ακρίβεια που φτάνει έως τα 2mm.

Ο σαρωτής αποτυπώνει εκατομμύρια σημεία, τα οποία γεωαναφέρονται και συνδυάζονται με φωτογράφιση που γίνεται με τα τελειότερα σύγχρονα μέσα. Η επεξεργασία τους με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων σε δυνατά υπολογιστικά συστήματα.

Διάσωση του πρωτότυπου μνημείου

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δημιουργία Πιστού Αντίγραφου του Μνημείου ώστε να εξασφαλιστεί η μοναδικότητα του για τις επόμενες γενεές.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς – φυσικής ή άλλης καταστροφής δίνεται η δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης του πρωτοτύπου αφού θα είναι αποτυπωμένη κάθε λεπτομέρεια του Μνημείου και του χώρου που το περιβάλει.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του Μνημείου παράγουμε «όπως ακριβώς είναι» σε κλίμακα 1:1 (“As Is” Mesh Models)
Τα μοντέλα έχουν την φωτογραφική υφή υψηλής πιστότητας του πραγματικού χώρου ή αντικειμένου.

Εικονική περιήγηση σε χώρους

Διαδραστική περιήγηση στο χώρο, στο μοντέλο όπου η μελετητική ομάδα, η διοίκηση του μνημείου ή κάποιος διαδικτυακός περιηγητής μπορεί να μοιραστεί πλούσιο οπτικό υλικό. Υπάρχει δυνατότητα μετρήσεων σε τρεις διαστάσεις στον χώρο. Οι αποφάσεις παίρνονται αμέσως.

Οι απομακρυσμένοι χρήστες θα αισθάνονται σαν να είναι εκεί, κάνοντας τη εμπειρία τους ευκολότερη χωρίς έξοδα μετακινήσεων.

Εφαρμογές στην Αποκατάσταση Βλαβών – Κατασκευή Νέων Τμημάτων

  • Γρήγορη και ακριβής μέτρηση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, “όπως υπάρχουν”
  • Πολύπλοκες αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων και λεπτομερειών
  • Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου Εξαγωγή 3D μοντέλων – 2D Σχεδίων
  • Μοντελοποίηση κλειστών και υπαίθριων χώρων σε συνδυασμό
  • Σχέδια Τεκμηρίωσης «όπως ακριβώς είναι» “As is”
  • B.I.M. (Building Information Modeling) Σύνδεση των 3D σχεδίων με την βάση δεδομένων του Μνημείου
  • Αποτυπώσεις Μελών και έλεγχος στρεβλώσεων

Σύνταξη Ορθοεικόνων
Ορθοφωτογραφία Κάτοψης – Όψης – Άνοψης Υψηλής Ανάλυσης

Όλοι οι χρωματικοί τόνοι και οι υφές των υλικών αλλά και κάθε λεπτομέρεια που υπάρχει στους χώρους την ώρα της Σάρωσης και της Φωτογράφισης αποδίδεται με ακρίβεια.

Οι Ορθοεικόνες της υφιστάμενης κατάστασης, περιέχουν όλες τις πληροφορίες στις οποίες αποτυπώνεται και αποδίδεται η κατάσταση του κτιρίου μετρητικά και μπορεί να αναπαραχθεί (σχεδιαστεί) με ακρίβεια.

Τα Έργα μας