Χωρίς κατηγορία

Πράξη Αναλογισμού

Πράξη Αναλογισμού

Σχετικά με τις ιδιοκτησίες που ρυμοτομούνται, η Πράξη Αναλογισμού καθορίζει τους υπόχρεους σε αποζημίωση των ρυμοτομούμενων τμημάτων. Για να εφαρμοστεί το Ρυμοτομικό Σχέδιο της περιοχής και για να καθοριστούν τα προς απαλλοτρίωση τμήματα οικοπέδων, συντάσεται Πράξη Αναλογισμού.

Προϋποθέσεις

Η νομοθεσία είναι παλαιά και χρειάζεται η συνεργασία τοπογράφου μηχανικού με την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και με το δικηγόρο του αιτούντος για να βρεθούν τα εξής:

  • Αρχικά θα πρέπει να γίνει τοπογραφικό διάγραμμα (σε ΕΓΣΑ 87) και με καθορισμένες τις Ρυμοτομικές και τις Οικοδομικές Γραμμές, που να αποτυπώνει με τις σύγχρονες μεθόδους την υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή.
  • Χρειάζεται να υποδειχθούν τα όρια από τους ιδιοκτήτες, καθώς και από τους παρόδιους για όλες τις ιδιοκτησίες που θα πάρουν μέρος στην Πράξη Αναλογισμού.
  • Θα χρειαστεί να γίνει έρευνα τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και να ειδοποιηθούν επίσημα όλοι οι ιδιοκτήτες.
  • Στη συνέχεια θα γίνουν οι υπολογισμοί των βαρών για κάθε ιδιοκτησία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Οι «Υπόχρεοι» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι ο Δήμος ή οι παρόδιοι ιδιοκτήτες.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται ότι:
Η επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει ζώνη οικοπέδου πλάτους 10 μέτρων.
Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εμβαδόν του βαρυνόμενου οικοπέδου.
Για την αποζημίωση των υπό πλατειών, αλσών, απλών διευρύνσεων κατά τις διασταυρώσεις οδών και γενικά κοινοχρήστων χώρων διανοιγόμενων για πρώτη φορά, βαρύνεται για την αποζημίωση κάθε οικόπεδο με πρόσωπο επί των παραπάνω χώρων για επιφάνεια ζώνης οικοπέδων πλάτους 20 μέτρων.
Για τις αποζημιώσεις πέρα των παραπάνω τμημάτων, υπόχρεος για αποζημίωση είναι ο οικείος Δήμος.
Για διαπλάτυνση παλαιάς οδού μέχρι 30 μέτρα, τα εκτός διαπλάτυνσης ρυμοτομούμενα οικόπεδα αποζημιώνονται από τα και στα δύο μέρη της οδού παρόδια οικόπεδα που καθένα από αυτά βαρύνεται με το μισό του ρυμοτομούμενου τμήματος του περικλειομένου από τις κάθε μεριά ρυμοτομικές γραμμές του επί της οδού προσώπου.
Κάθε οικοδομή που απομένει μέσα στο Ο.Τ., αν δεν έχει τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια από τις κείμενες διατάξεις και δε γίνεται να τα αποκτήσει με τακτοποίηση, αφαιρείται από τον ιδιοκτήτη του και προσκυρώνεται στο γειτονικό οικόπεδο για να αποτελέσει με αυτό ένα ενιαίο οικόπεδο και το κτίριο να αποκτήσει τις απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια.

Η πράξη αναλογισμού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί εμπειρία και γνώσεις. Στις περιοχές που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης ή εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια η διαδικασία αναλογισμού έχει αντικατασταθεί από τις διαδικασίες της Πράξης Εφαρμογής. Στα παλαιά όμως σχέδια πόλης και συγκεκριμένα σε ιδιοκτησίες που δεν έχουν αποδοθεί σε κοινή χρήση ή/και δεν έχουν συντελεστεί απαλλοτριώσεις εφαρμόζεται η διαδικασία της Πράξης Αναλογισμού.

Παρόμοιες υπηρεσίες

Μπορούμε να βοηθήσουμε στην άρτια εκπόνηση παρόμοιων μελετών:

  • Για την πλήρη σύνταξη διαγραμμάτων, πινάκων και των κειμένων που συνοδεύουν τις Πράξεις Αναλογισμού για λογαριασμό των ιδιωτών. Η πλήρης σύνταξη της μελέτης της Πράξης Εφαρμογής γίνεται για να βοηθηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και να αποφευχθούν μακρόχρονες πιθανά καθυστερήσεις.
  • Έλεγχο παρόμοιων μελετών που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σας αφορούν.
  • Απεικόνιση και διόρθωση των ορθών ορίων των ιδιοκτησιών σας.
  • Ορθή εφαρμογή των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
  • Εφαρμογή τίτλων και ορίων για τις ιδιοκτησίες σας ή για ιδιοκτησίες γειτόνων σας που σας επηρεάζουν, με μεθόδους όπως η φωτοερμηνεία.

Τα Έργα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.