Ειδικές Αποτυπώσεις Laser Scanning στο Εργοτάξιο
Αποτυπώσεις µε Χωρικούς Σαρωτές Terrestrial Laser Scanning

Εφαρμογές Τρισδιάστατης Ψηφιακής Σάρωσης

Η μέθοδος (Terrestrial Laser Scanning) αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο αποτύπωσης και γεωµετρικής τεκµηρίωσης ακριβείας:

 • κτιρίων
 • κάθε είδους στατικών φορέωνοπλισμένου σκυροδέματος
 • μεταλλικών κατασκευών
 • ξύλινων κατασκευών
 • πολύπλοκων δικτυωμάτων
 • ιδιαίτερα τμήματα οδικών αξόνων
 • γέφυρες
 • σήραγγες
 • αρχιτεκτονικών μνημείων και γενικότερα
 • ειδικών και πολύπλοκων κατασκευών

Οι συσκευές σάρωσης (Laser Scanner) παρέχουν ταχύτητα και ευκολία αφού πραγµατοποιούν την αποτύπωση µε απόλυτα αυτοµατοποιηµένη µέθοδο.

Οι δυνατότητες

Ο τρισδιάστατος σαρωτής στο πεδίο, για µήκη που φτάνουν µέχρι και τα 350 µέτρα, σαρώνει το ανάγλυφο και η ψηφιακή πληροφορία µμεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως νέφος σημείων. Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή εκατοµµυρίων σημείων (σε πυκνό κάναβο έως 2X2mm) σε πολύ µμικρό χρονικό διάστημα (1.000.000 σημεία/sec).

Από τα βασικά βήματα της διαδικασίας αποτύπωσης µε τη βοήθεια του Laser Scanner είναι η εργασία που λαμβάνει χώρα µετά το πεδίο στο γραφείο.

Τα παραγόµενα

Παραδίδονται σχέδια “Ως Έχει” “As Built Drawings” δισδιάστατα ή τρισδιάστατα.

Ο σαρωτής, επειδή αποτυπώνει εκατοµµύρια σημεία, είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους µε τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραµµάτων σε ισχυρά υπολογιστικά συστήματα. δυτική όψη. Ένα από τα λογισμικά που διαθέτει η ΧΥΖ σχετικά µε τις εφαρμογές αυτές είναι το RealWorks Advanced Plant Tank της Trimble.

Μερικές από τις δυνατότητές του είναι:

• Η επεξεργασία εκατοντάδων εκατοµµυρίων σηµείων µε ιδιαίτερη ευχέρεια
• Άµεσος υπολογισµός µηκών, υψών, γωνιών, ακτινών, όγκων και δηµιουργία επιφανειών κάθε µορφής
• Αυτόµατη εξαγωγή χαρακτηριστικών όπως τοµές, σωληνώσεις και µεταλλικά στοιχεία, ηλεκτρικά καλώδια, γραµµές δρόµων κλπ
• Εξαγωγή δεδοµένων απ’ ευθείας σε µορφή DXF, IGES κλπ
• Αυτοµατοποιηµένη δυνατότητα σύνθεσης του νέφους σηµείων από πολλαπλές στάσεις χωρίς τη χρήση ειδικών στόχων
• Έλεγχος µικροµετακινήσεων στρεβλώσεων

Τυπικές Εφαρµογές στο Εργοτάξιο

 • Σύνταξη Τρισδιάστατων Μοντέλων Υπάρχουσας Κατάστασης των Στατικών και των Αρχιτεκτονικών στοιχείων σε κτίρια και κατασκευές.
 • Η αποτύπωση των υφιστάµενων κτηρίων τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά θα γίνει µε χρήση στατικού Laser Σαρωτή όπου θα αποτυπωθούν όλες οι αρχιτεκτονικές, στατικές, µηχανολογικές και άλλες λεπτοµέρειες, καθώς και θα συνδυαστούν τα πυκνά νέφη σηµείων από πλήρη φωτογραφική τεκµηρίωση.
 • Αποτυπώσεις γεωµετρικά πολύπλοκων κατασκευών – Γεωδαιτικές µετρήσεις ακριβείας
 • Ίδρυση των Μοντέλων Κτιριακών Πληροφοριών – BIM
 • Αποτυπώσεις και παρακολουθήσεις µεγάλων τεχνικών έργων (γέφυρες, κόµβοι, λιμενικά εκτός και εντός θάλασσας, τούνελ κα)
 • Άµεση και τεκµηριωµένη καταγραφή χώρων συµβάντων.
 • Αποτυπώσεις Σηράγγων

Αποτύπωση µε Χωρικό Σαρωτή προσαρμοσμένο σε Όχημα “Scan & Drive”

Η αποτύπωση γίνεται με τον προαναφερόμενο τρόπο μόνο που ο σαρωτής βρίσκεται στο πάνω μέρος του αυτοκινήτου ή Jeep. Το όχημα κατά την διάρκεια της σάρωσης παραμένει σταθερό και ακίνητο. Η σύνδεση των μετρήσεων με το δίκτυο αναφοράς γίνεται με ειδική διάταξη στο συγκεκριμένο δίκτυο συντεταγμένων. Το μεγάλα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:• Η μεγάλη ταχύτητα στις μετακινήσεις

• Το μεγάλο εύρος της κάθε σάρωσης χάρη στο μεγάλο ύψος που γίνεται η σάρωση
• Πλήρης και αδιαμφισβήτητη (ακόμα και σε δικαστικές υποθέσεις) τεκμηρίωση των αποτυπώσεων
• Υψηλή μετρητική ακρίβεια σε κάθετί που σαρώνεται
• Πλήρης τεκμηρίωση των κτιρίων ή άλλων κατασκευών εξωτερικά ή και εσωτερικά με την χρήση του σαρωτή με τρίποδα

Αποτύπωση υφιστάμενων πολύπλοκων μεταλλικών κατασκευών και εικονική επανεγκατάστασή τους σε άλλο χώρο

Η χρήση του στατικού Laser Σαρωτή θα γίνει µε σκοπό την υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατη αποτύπωση της κατασκευής (απόλυτη ακρίβεια θέσης και διαστάσεων έως 3mm).

Η µεταλλική κατασκευή θα σαρωθεί και θα παραχθεί καθαρό πυκνό πλήρες νέφος σηµείων

Από αυτό θα παραχθούν µοντέλα των τµηµάτων της κατασκευής αυτήςΣτο χώρο της νέας θέσης θα έχει προηγηθεί τρισδιάστατη σάρωση ακριβείας

Ολόκληρη η κατασκευή θα «µεταφερθεί» εικονικά στο νέο χώρο που πρόκειται να εγκατασταθεί

Μετά από τη δοκιµή και τον έλεγχο πιθανών προβληµάτων (διασταυρώσεις µε υπάρχουσες κατασκευές) σε εναλλακτικές θέσεις θα αποφασιστεί η τελική θέση της εγκατάστασης

Τα θεµέλια της µεταλλικής κατασκευής χαράσονται επί του εδάφους στη νέα θέση Τα επιµέρους µεταλλικά τµήµατα επανασυναρµολογούνται στη νέα θέση.

3D Virtual Tours Διαδραστική Εικονική Περιήγηση

Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται διαδραστική περιήγηση στον χώρο όπου η μελετητική ομάδα αλλά και η διοίκηση του έργου μπορεί να μοιραστεί πλούσιο οπτικό υλικό.

Οι χρήστες μπορούν να δουν την κατάσταση των κτιρίων και να δουν λεπτομέρειες χρήσιμες για τον σχεδιασμό την κατασκευή αλλά και για να παρθούν αγοραστικές αποφάσεις. Οι απομακρυσμένοι χρήστες θα αισθάνονται σαν να είναι εκεί, κάνοντας τη δουλειά τους ευκολότερη με λιγότερα έξοδα μετακινήσεων.

Επίσης θα είναι διαθέσιμες τρισδιάστατες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 360 Χ290 μοιρών οι οποίες πρόκειται να παρθούν καλύπτοντας κατά το δυνατόν κάθε σημείο του χώρου. Από αυτές οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν μετρήσεις τριών διαστάσεων και φωτογραφικές λήψεις από κάθε οπτική γωνία.

Το XYZ ειδικεύεται στη δημιουργία 3D εικονικών περιηγήσεων, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους.

Εδώ, παρουσιάζουμε τέσσερις μεθόδους, ως εξής:

Το FARO SCENE WebShare Cloud είναι λύση που βασίζεται σε νέφη από το FARO® Laser Scanner για εύκολη και ασφαλή κοινή χρήση δεδομένων σάρωσης σε όλο τον κόσμο μέσω του Διαδικτύου.

Το 3D VIEWING παρέχει εύκολη στη χρήση προβολή 3D των ενσωματωμένων δεδομένων μέσω του διαδικτύου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ HOSTING ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ FARO εξαλείφει την ανάγκη ιδιοκτησίας και συντήρησης εξυπηρετητών Διαδικτύου.

Επικοινωνήστε και μοιράζεστε τους χώρους που σαρώθηκαν με λέιζερ, εύκολα και με ασφάλεια με τους συνεργάτες και τους πελάτες σας σε ένα ασφαλές διαδραστικό περιβάλλον.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL εγγυάται την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών. Η κρυπτογράφηση AES256 στους διακομιστές της Faro παρέχει σύγχρονη προστασία των δεδομένων.

Το Trimble RealWorks® Offline Viewer Στα παραδοτέα της Χωρικής Σάρωσης (laser Scanning) της XYZ περιλαμβάνεται διαδραστική περιήγηση στον χώρο όπου η μελετητική ομάδα αλλά και η διοίκηση του έργου μπορεί να μοιραστεί πλούσιο οπτικό υλικό. Οι χρήστες μπορούν να δουν την κατάσταση των κτιρίων και να δουν λεπτομέρειες χρήσιμες για τον σχεδιασμό την κατασκευή αλλά και για να παρθούν αγοραστικές αποφάσεις.

Οι απομακρυσμένοι χρήστες θα αισθάνονται σαν να είναι εκεί, κάνοντας τη δουλειά τους ευκολότερη χωρίς έξοδα μετακινήσεων

Επίσης θα είναι διαθέσιμες τρισδιάστατες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 360 Χ290 μοιρών οι οποίες πρόκειται να παρθούν καλύπτοντας κατά το δυνατόν κάθε σημείο του χώρου.

Από αυτές οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν μετρήσεις τριών διαστάσεων υψηλής ακρίβειας (1cm) και φωτογραφικές λήψεις από κάθε οπτική γωνία του χώρου του Εργοταξίου που έχει σαρωθεί Ψηφιακά.

Τα Έργα μας

 • Αεροδρόμια
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Δημοσίου
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Laser Scanning
 • Βιομηχανικές Εγκατ
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Δημοσίου
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου

OTE

View Large
 • Γήπεδα - Στάδια
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Ολυμπιακά έργα
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large