ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΡΟΔΟΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

3D LASER SCANNING
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

AMANTHUS BEACH HOTEL & RESORT

Το Amathus Beach Hotel & Resort αποτελεί ξενοδοχειακό συγκρότημα και βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρόδου. Το project που ανατέθηκε στην ΧΥΖ ήταν η Αs Built παραγωγή σχεδίων και η παράδοση 3D Virtual Tour για σκοπούς ανακαίνισης. Αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση καθώς η διαδικασία των σκαναρισμάτων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχείου, επιλέγοντας κάθε φορά συγκεκριμένες περιοχές κάθε ορόφου, οι οποίες φωτογραφήθηκαν σε υψηλή ανάλυση. Επίσης για κάθε δωμάτιο από τα 396, απαιτούνταν 6 στάσεις του Τerrestrial Laser Scanner, καθώς υπήρχαν εμπόδια (έπιπλα και αντικείμενα) στο χώρο.

Έπειτα, οι πληροφορίες από κάθε σκανάρισμα συνενώθηκαν σε ένα ενιαίο point cloud (νέφος σημείων) με τη διαδικασία του registration και με το νέφος αυτό παράχθηκαν 2D σχέδια με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Το επίπεδο των λεπτομερειών στα σχέδια (LOD) ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας που εκπονεί την ανακαίνιση, και προσαρμόστηκε στα ζητούμενα για κάθε περιοχή. Από τη διαδικασία παραγωγής σχεδίων παράχθηκε επίσης ένα τρισδιάστατο BIM μοντέλο.

Δείτε ακόμη