ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1997-2001

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ/Ξ ΤΕΧΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Διεύθυνση και υποστήριξη Τοπογραφικού Τμήματος με 8 συνεργεία υπαίθρου και υποστήριξη γραφείου για την κατασκευή:

  • Των Διαδρόμων και των Τροχιοδρόμων (Runways, Taxiways) του Αεροδρομίου
  • Της κλειστής λεωφόρου πρόσβασης από την Αττική Οδό
  • Ολόκληρης της υπόλοιπης οδοποιίας στο Διεθνή Αερολιμένα
  • Όλοι οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων – πεζοδρόμια – κράσπεδα κα. (Parking)
  • Των Χωματουργικών εργασιών (5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα εκσκαφή και 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επίχωση)
  • Εκτέλεση αποχετευτικών έργων (Utilities) μήκους 4,5 km.
  • Χάραξη εξωτερικής και εσωτερικής περίφραξης (Fencing) μήκους 150 km.
  • Χάραξη πινακίδων (Signing).
  • Xάραξη της διαγράμμισης των αεροδιαδρόμων, των δρόμων και των χώρων στάθμευσης μήκους 500Κm (marking).

Δείτε ακόμη