ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2023

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΘΝΟΚΑΤ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Υποστήριξη Εργοταξίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΗ ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (CONDOS) ΣΕ ΔΥΟ ΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

• Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου ελέγχου
• Χάραξη θεμελίων – υποστυλωμάτων
• Χάραξη αξόνων για ακριβή τοποθέτηση καλουπιών
• Προσδιορισμός υψομετρικής στάθμης σε πεδιλοδοκούς
• Παρακολούθηση – τοπογραφική υποστήριξη κατασκευής

Δείτε ακόμη