Μετατρέπουμεμε το νέφος σημείων σε μοντέλο έτοιμου bim
Οι τρισδιάστατες αποτυπώσεις της XYZ τόσο των εξωτερικών χώρων αλλά κυρίως των πολύπλοκων εσωτερικών χώρων κτιριακών ή βιομηχανικών συγκροτημάτων, είναι καθοριστικές για την ίδρυση των Μοντέλων Κτιριακών Πληροφοριών – BIM.

Προσφέρουμε Υψηλής Ακρίβειας Αρχιτεκτονικά, Στατικά και Τοπογραφικά Δεδομένα για την Υπάρχουσα Κατάσταση σε BIM Ready Τρισδιάστατα Μοντέλα χάρεις των δύο παρακάτω χαρακτηριστικών μας:

  • Μεγάλη Πείρα στις αποτυπώσεις Υψηλής Ακρίβειας με Laser Scanner (που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν περισσότερα από 80 μεγάλα κτίρια 3 εργοστάσια και 8 πλοία)
  • Συνδυασμό των ειδικοτήτων των μηχανικών που εργάζονται στην XYZ (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, BIM Experts, τοπογράφοι μηχανικοί)

Τα οφέλη από τα παραγόμενα είναι σημαντικά:

  • Ολοκληρωμένη άποψη για το σύνολο του Έργου αλλά και κάθε τμήμα του Έργου του ξεχωριστά
  • Λιγότερα Σφάλματα
  • Υψηλή Παραγωγικότητα
  • Υψηλή Ακρίβεια Σχεδίων
  • Κατανόηση των διαφορών μεταξύ θεωρητικών σχεδίων και υπάρχουσας κατάστασης
  • Σύνδεση των σχεδίων με Βάση Δεδομένων και συνεχής έλεγχος του Έργου μέσω εργαλείων του ΒΙΜ