Χωρίς κατηγορία

Τοπογραφική υποστήριξη εργοταξίου

Τοπογραφική υποστήριξη εργοταξίου

Η τοπογραφική υποστήριξη αφορά στην πραγματοποίηση των ελέγχων όλων των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται στην διάρκεια κατασκευής ενός Έργου.

Το χαρακτηριστικό της ΧΥΖ στο ύπαιθρο είναι ότι αντί του κλασικού «τοπογραφικού συνεργείου», στο ύπαιθρο μετρά και ελέγχει Τοπογράφος Υπαίθρου εξοπλισμένος με αυτόματο σύστημα αποτυπώσεων και επιτόπου ελέγχων. Αποτύπωση με Ρομποτικούς Γεωδαιτικούς Σταθμούς

Ο Τοπογράφος Υπαίθρου χειρίζεται σύστημα αποτύπωσης συνδεδεμένο απ’ ευθείας με τις βάσεις δεδομένων και τα υπόβαθρα του Έργου. Επιτόπου ελέγχει την κάθε κατασκευή και βλέπει τα αποτελέσματα των ελέγχων επί τόπου σε πραγματικό χρόνο. Η διαδικασία παρακολουθείται την ίδια στιγμή από Υπεύθυνο Μηχανικό του Γραφείου. Η άμεση επικοινωνία γραφείου και υπαίθρου γίνεται αδιάκοπα με ασυρμάτους (hands free).

Ίδρυση τοπογραφικού τμήματος υποστήριξης του έργου

Η ίδρυση Τοπογραφικού Τμήματος με έδρα το συγκεκριμένο εργοτάξιο γίνεται όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Στο εργοταξιακό γραφείο υπάρχει μόνιμο προσωπικό όσο και Τοπογράφοι Υπαίθρου έτοιμοι και εξοπλισμένα κατάλληλα για την πραγματοποίηση εργασιών μόλις προκύψει η απαίτηση.

Το γραφείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα workstations και με όλα τα κατάλληλα λογισμικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών γραφείου δηλαδή την σύνταξη σχεδίων, αναφορών, τεχνικών εκθέσεων, την παρακολούθηση της ροής του Έργου αλλά κυρίως τον έλεγχο της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) όλων των υπό εξέλιξη Τεχνικών Έργων, των Κτιριακών Εγκαταστάσεων, των Έργων Υποδομής (Οδικών, Σιδηροδρομικών, Πάρκων, Πεζοδρόμων, Κοινόχρηστων χώρων, ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, γραμμών αιγιαλού και παραλίας κλπ) των Δικτύων (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών). Το προσωπικό του γραφείου είναι υπεύθυνο και για την Τεκμηρίωση του Έργου που αφορά στην τοπογραφική παρακολούθηση.

Στο Ύπαιθρο βρίσκονται τοπογραφικά συνεργεία πλήρως εξοπλισμένα με τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας καθώς και με κατάλληλα μέσα μετακίνησης και επικοινωνίας. Ο αριθμός των συνεργείων εξαρτάται από τον όγκο των εργασιών που απαιτείται να ολοκληρωθούν.

Η ασφάλεια του προσωπικού είναι το πρώτο σε σημασία και βαρύτητα για το οποίο η διοίκηση του τμήματος μεριμνά.

Το βασικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης του τοπογραφικού τμήμα είναι οι αυτοματισμοί τόσο στις μετρήσεις υπαίθρου όσο και στην απόδοση των σχεδίων στο γραφείο. Με το χαρακτηριστικό αυτό εξοικονομείται χρόνος και χρήμα και συγχρόνως διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων που θα προκύπτουν στο Έργο.

Τα Έργα μας

 • Αεροδρόμια
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Δημοσίου
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Laser Scanning
 • Βιομηχανικές Εγκατ
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Δημοσίου
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου

OTE

View Large
 • Γήπεδα - Στάδια
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Ολυμπιακά έργα
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.