Χωρίς κατηγορία

Παλαιός Αιγιαλός Παραλία

Παλαιός Αιγιαλός Παραλία

Καθορισμός Αιγιαλού και Φωτοερμηνεία

Σύνηθες εργαλείο για την απόδειξη εσφαλμένων οριογραμμών Αιγιαλού ή Παλαιού Αιγιαλού είναι η μελέτη Φωτοερμηνείας, όπου από παλαιές αεροφωτογραφίες και σύνδεση αυτών με πρόσφατες αποδεικνύονται τα πραγματικά όρια αυτών. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι ιδιαίτερα εξελιγμένα, όπως ορθοφωτογραφίες που τις δημιουργούμε από αεροφωτογραφίες του παρελθόντος. (1945, 1960, 1970 ή και παλαιότερες χρονολογίες), αλλά και παλαιούς χάρτες, ακόμα και του 19ου αιώνα, αλλά και των αρχών του 20ου με πρόσβαση σε αρχεία τέτοιων χαρτών που διαθέτουμε. Επίσης, χρησιμοποιούμε σύγχρονες δορυφορικές εικόνες και σε συνδυασμό με παλαιά, αλλά και σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσουμε δημιουργούμε πλήρως τεκμηριωμένες μελέτες για να υποστηρίξουμε αιτήσεις θεραπείας ή αιτήσεις επανακαθορισμού των γραμμών Αιγιαλού και Παλαιού Αιγιαλού.

Με σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό μη διστάσετε να μας ζητήσετε οικονομική προσφορά είτε για τη σύνταξη διαγράμματος για τον καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας, είτε για φωτοερμηνευτική μελέτη για πιθανό πρόβλημα σας σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, μη διστάσετε να μας ρωτήσετε οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Τα Έργα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.