Τι είναι το 3D Mesh Μοντέλο;
Ένα τρισδιάστατο μοντέλο mesh (ή πλέγματος) αποτελείται από κορυφές, ακμές και όψεις που χρησιμοποιούν πολυγωνική αναπαράσταση (συνήθων τριγώνων) για να ορίσουν ένα τρισδιάστατο σχήμα.  Τα τρισδιάστατα μοντέλα μοντελοποιούνται από τρίγωνα που συνδέονται στις άκρες και στις κορυφές τους για να ορίσουν το σχήμα ενός αντικειμένου σε τρεις διαστάσεις.

Οι Τρισδιάστατοι Σαρωτές (3D Laser Scanners) με τους οποίους εργαζόμαστε αποτυπώνουν με μεγάλη ακρίβεια σε τρεις διαστάσεις τον κάθε χώρο (κτίριο αντικείμενο περιβάλλον κατασκευή) όσο πολύπλοκο σχήμα και αν έχει. Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή εκατομμυρίων σημείων (1.000.000 σημεία/sec).

Οι σαρωτές αυτοί αποτυπώνουν ένα πυκνό νέφος σημείων (έως και 0,5 του χιλιοστού) που είναι και το πρώτο παραγόμενο προϊόν της επίγειας σάρωσης. Στη συνέχεια με κατάλληλα λογισμικά γίνεται επεξεργασία του «νέφους σημείων», ώστε να προκύψει το mesh μοντέλο του χώρου / κτιρίου / μνημείου / αντικειμένου / κατασκευής.

Την στιγμή της ψηφιακής σάρωσης λαμβάνονται φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από ειδικές φωτογραφικές μηχανές που βρίσκονται στο εσωτερικού των ίδιων των σαρωτών. Έτσι το κάθε σημείο του νέφους περιέχει και τη χρωματική πληροφορία και συνδέεται με τα στοιχειώδη ιχνοστοιχεία (pixel) που αποτυπώνονται.

Επιπρόσθετα γίνονται και άλλες λήψεις εικόνων με ειδικές τεχνικές.

Οι εικόνες αυτές προβάλλονται στο 3D Mesh που παράγουμε και έτσι το ψηφιακό μοντέλο Mesh αποκτά φωτογραφική υφή υψηλής ανάλυσης.