ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΛΑΣΙΘΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

HINES HELLAS

3D LASER SCANNING
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

HERMIS HOTEL

Το Hermis Hotel αποτελεί ξενοδοχειακό συγκρότημα και βρίσκεται μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. H εταιρεία μας πραγματοποίησε μετρήσεις με τους 3D Laser Scanner και απέδωσε τρισδιάστατα νέφη σημείων για όλο το κτιριακό συγκρότημα και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου με σκοπό την δημιουργία σχεδίων σύμφωνα με τις ανάγκες του μελετητή που ανέλαβε την ανακατασκευή του ξενοδοχείου. Το project που ανατέθηκε στην ΧΥΖ ήταν η Αs Built παραγωγή σχεδίων και η παράδοση 3D Virtual Tour για σκοπούς ανακαίνισης. Αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση καθώς η διαδικασία των σκαναρισμάτων συνένωσε τα επτά κτίρια που βρίσκονται σε επαφή και μπλέκονται μεταξύ τους για να αποτελέσουν ένα ενοιέο σύνολο. Σε κάθε δωμάτιο από τα 206, απαιτούνταν 6 στάσεις του Τerrestrial Laser Scanner, καθώς υπήρχαν εμπόδια (έπιπλα και αντικείμενα) στο χώρο.

Έπειτα, οι πληροφορίες από κάθε σκανάρισμα συνενώθηκαν σε ένα ενιαίο point cloud (νέφος σημείων) με τη διαδικασία του registration και με το νέφος αυτό παράχθηκαν 2D σχέδια με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Το επίπεδο των λεπτομερειών στα σχέδια (LOD) ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας των μελετητών (Δομοστατικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων) που εκπονεί την ανακατασκευή, και προσαρμόστηκε στα ζητούμενα για κάθε περιοχή. Από τη διαδικασία παραγωγής σχεδίων παράχθηκε τελικά ένα τρισδιάστατο BIM μοντέλο.

Δείτε ακόμη