Χωρίς κατηγορία

Αιγιαλός Παραλία

Αιγιαλός Παραλία

Αίτηση Επανακαθορισμού των γραμμών του Αιγιαλού και της Παραλίας

Για την διαμόρφωση παραλιακού μετώπου είναι πιθανό να χρειαστεί ο Επανακαθορισμός των γραμμών του Αιγιαλού και της Παραλίας για την αδειοδότηση των προβλεπόμενων χρήσεων.

Στον καθορισμό των οριογραμμών Αιγιαλού, Παραλίας ή Παλαιού Αιγιαλού επιτρέπεται ο επανακαθορισμός αυτών (ακόμα και αν αυτές έχουν καθοριστεί με το Νόμο 2344/1940). Κάτι τέτοιο γίνεται είτε αυτεπάγγελτα (από την Κτηματική Υπηρεσία), είτε μετά από Αίτηση από τον Επενδυτή.

Απαραίτητες ενέργειες είναι:

 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για το σύνολο της ιδιοκτησίας με τις προδιαγραφές του Ν 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πίνακας συντεταγμένων του τελευταίου Αιγιαλού Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού και όπως αυτές καθοριστούν από την αρμόδια επιτροπή
 • Έρευνα για πιθανές αναγκαστικές απαλλοτρίωσες που έχουν τελεστεί
 • Εφαρμογή τίτλων που να ξεκινούν από το 1910 (εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή του άρθρου 3 του Ν 2971/2001)
 • Φωτοερμηνεία διαχρονική για την έκταση (εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή)
 • Υποβολή του φακέλου στην Κτηματική Υπηρεσία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες που θα υποδειχθούν από την επιτροπή
 • Παρουσίαση των σχεδίων σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη
 • Φροντίδα για την Συγκρότηση της Επιτροπής

Τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας είναι τα εξής:

 • Η μορφολογία του εδάφους και των διαμορφωμένων Έργων καθώς και το τοπογραφικό ανάγλυφο αυτού (επίπεδες παραλίες ή παραλία που υψώνεται απότομα).
 • Η σύσταση του εδάφους (αμμώδη, πετρώδη, βραχώδη).
 • Το φυσικό όριο βλάστησης που μαρτυράει τη θέση του μέγιστου χειμέριου κύματος
 • Μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής
 • Η μορφολογία του πυθμένα
 • Ο κυματισμός στο μέτωπο της ακτής (πόσο μακριά βρίσκεται η «απέναντι» στεριά).
 • Οι εγκεκριμένες χωροταξικές κατευθύνσεις για τις χρήσεις γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη
 • Η ύπαρξη δημοσίων κτημάτων (ύπαρξη κτηματολογίου)
 • Πιθανώς υφιστάμενα ευαίσθητα οικοσυστήματα και προστατευμένες περιοχές
 • Βυθομετρικά στοιχεία

Με σημαντική εμπειρία σε τέτοιου είδους θέματα μπορούμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά για την σύνταξη του φακέλου και την υποστήριξη του επανακαθορισμού στην Αρμόδια Επιτροπή. Η σύνταξη διαγραμμάτων Αιγιαλού, οι Φωτοερμηνείες εν γένει και η Εφαρμογή Τίτλων είναι τα κύρια πεδία εξειδίκευσης του γραφείου μας.

Παρακάτω θα βρείτε την λίστα των τοπογραφικών διαγραμμάτων σημαντικών εκτάσεων που συντάχθηκαν από την XYZ καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ που εκδόθηκαν.

Έχουμε συντάξει δεκάδες φωτοερμηνευτικές μελέτες που υπερασπίζονται και τεκμηριώνουν τον επανακαθορισμό των Γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας η λίστα με τις υποθέσεις αλλά και πρότυπα αυτών είναι διαθέσιμα εφ’ όσον ζητηθούν.

Βρισκόμαστε στην Ειδική Λίστα των Φωτοερμηνευτών Πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου της Αθήνας.
Κατέχουμε ηγετική θέση στην σύνταξη φωτοερμηνευτικών μελετών. Καθιερώσαμε την Φωτοερμηνεία σαν μελέτη που τεκμηριώνει και αποδεικνύει τα ευρήματα των αεροφωτογραφιών και των δορυφορικών εικόνων σε δικαστικές υποθέσεις και σε επιστημονικές μελέτες.

Δείτε τις μελέτες που εκπονήθηκαν από την XYZ για τον Καθορισμό Γραμμών Αιγιαλού & Παραλίας

Τα Έργα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.