ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

---

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΛΑΣΙΘΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

HINES HELLAS

3D LASER SCANNING
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CORAL

Το Hotel Coral αποτελεί ξενοδοχειακό συγκρότημα και βρίσκεται μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. H XYZ πραγματοποίησε μετρήσεις με τους 3D Laser Scanner και απέδωσε τρισδιάστατα νέφη σημείων για όλο το κτιριακό συγκρότημα και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου με σκοπό την δημιουργία σχεδίων σύμφωνα με τις ανάγκες του μελετητή που ανέλαβε την ανακατασκευή του ξενοδοχείου. Το project που ανατέθηκε στην ΧΥΖ ήταν η Αs Built παραγωγή σχεδίων και η παράδοση 3D Virtual Tour για σκοπούς ανακαίνισης.
Το Ξενοδοχείο αποτελείται από τέσσερα κτίρια που βρίσκονται σε επαφή και μπλέκονται μεταξύ τους για να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Η ιδιαίτερη δυσκολία του Έργου ήταν το ότι το οικόπεδο έχει ιδιαίτερη υψομετρική διαφορά και πολλούς μικρούς και περίπλοκους χώρους. Σε κάθε δωμάτιο από τα 150 του ξενοδοχείου, απαιτούνταν 6 στάσεις του Τerrestrial Laser Scanner, καθώς υπήρχαν εμπόδια (έπιπλα και αντικείμενα) στο χώρο.

Έπειτα, οι πληροφορίες από κάθε σκανάρισμα συνενώθηκαν σε ένα ενιαίο point cloud (νέφος σημείων) με τη διαδικασία του registration και με το νέφος αυτό παράχθηκαν 2D σχέδια με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Το επίπεδο των λεπτομερειών στα σχέδια (LOD) ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας των μελετητών (Δομοστατικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων) που εκπονεί την ανακατασκευή, και προσαρμόστηκε στα ζητούμενα για κάθε περιοχή. Από τη διαδικασία παραγωγής σχεδίων παράχθηκε τελικά ένα τρισδιάστατο BIM μοντέλο.

As Built Documentation του ξενοδοχείου:

  • Αρχιτεκτονικά Σχέδια Υπάρχουσας Κατάστασης “As Is Drawings” κατόψεις, όψεις και τομές
  • Σχέδια Στατικών Υπάρχουσας Κατάστασης “As Is Drawings” Ξυλότυποι
  • 3D Virtual Tour
  • BIM ready model
  • Σύνταξη τοπογραφικού σχεδιαγράμματος για την έκδοση της οικοδομικής Άδειας

Δείτε ακόμη