Laser Scanning στην Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική σύνθεση τις πιο πολλές φορές –αν όχι πάντοτε– δεν ξεκινά από λευκό χαρτί.

Η υπάρχουσα κατάσταση τριγύρω ή ακόμα και το Υπάρχων Κτίριο (ή κτίρια) είναι που τελικά θα μετατραπούν σε κάτι νέο και μοναδικό.

Όσο περισσότερη πληροφορία είναι διαθέσιμη στον Αρχιτέκτονα τόσο ευκολότερη είναι η δουλειά του που είναι η Σύνθεση αλλά και ο Συντονισμός όλων των Μηχανικών γύρω του που θα υλοποιήσουν τελικά το Έργο.

Όσο πιο ακριβής είναι η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης τόσο πιο σίγουρος είναι ο Αρχιτέκτων για τα καινοτόμες ιδέες που θα παρουσιάσει.

Όσο πιο γρήγορα έχει τα σχέδια στην διάθεσή του τόσο πιο πολύς ο χρόνος που έχει για να δημιουργήσει.

Όσο πιο εύκολα μπορεί να περιπλανηθεί αυτός και οι συνεργάτες του στον χώρο, τόσο πιο περιορισμένα τα έξοδα λιγότερα τα λάθη και τόσο πιο δημιουργική η συνεργασία.

Με τις Υπηρεσίες και Laser Scanning και Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης της XYZ ο Αρχιτέκτων διαθέτει σε μικρό χρονικό διάστημα, πλήρη μοντέλα των κτιρίων αλλά και όλων των γύρω από αυτά χώρων σε αρχεία γνώριμων λογισμικών που χρησιμοποιεί (για παράδειγμα σε Sketchup, Autocad, Revit).

Ο Αρχιτέκτων μπορεί αμέσως να αφιερώσει τον χρόνο του για τη σύνθεση των πρωτότυπων ιδεών του. Ιδέες δύσκολα υλοποιήσιμες με άλλες μεθόδους τώρα μπορούν να εφαρμοστούν.

Με τις εξαντλητικές ακρίβειες που προσφέρουμε δίνουμε την σιγουριά στα κατασκευαστικά σχέδια ώστε κάθε επιμέρους κατασκευή ή προκατασκευή να συνδεθεί με την υπάρχουσα κατάσταση με την ακρίβεια του χιλιοστού.

Σε ένα έργο Ανάπτυξης ενός Ακινήτου δηλαδή Αποκατάστασης- Αναστήλωσης – Ανακατασκευής – Αναπαλαίωσης ή επέμβασης για την Διατήρηση και Διάσωση ενός διατηρητέου ή μη κτιρίου, ή κάποιας άλλης κατασκευής, η υφιστάμενη κατάσταση μπορεί να αποτυπωθεί με εξαιρετική ακρίβεια και σε ελάχιστο χρόνο μέσω του Laser Scanning.

Γιατί με Laser Scanning;

Γιατί πλέον όλα γίνονται πραγματικά σε Τρεις Διαστάσεις:

 • Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση As Built με κάθε λεπτομέρεια
 • Με πυκνότητες σημείων που φτάνουν μέχρι το 0.5mm η κλίμακα φτάνει το 1:1 χωρίς παραδοχές και γενικεύσεις
 • Αποτυπώσεις χωρίς ρίσκα που μπορεί να κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις σε επόμενα στάδια του Έργου
 • Σε εξαιρετικές ταχύτητες έως 1 εκατομμύριο σημεία το δευτερόλεπτο !
 • Με ακρίβεια που φτάνει τα 2mm σε Απόλυτη Θέση
 • Γίνεται εφικτή η προκατασκευή μεγάλων τμημάτων του Έργου
 • Πλήρως Αυτοματοποιημένη Μέθοδος
 • Αποτύπωση όλων των Λεπτομερειών με την ίδια Πληρότητα και Αξιοπιστία
 • Real-time αποτελέσματα – έλεγχος λαθών
 • Πληροφορία υφής- ανακλαστικότητα
 • Ανεξάρτητα φωτιστικών συνθηκών Μετρήσεις και Πλήρες Μοντέλο ακόμα και σε Απόλυτο Σκοτάδι
 • Μικρότερο κόστος συνολικά στο Έργο

Με ποιον τρόπο δουλεύουμε;

ΧΩΡΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ – LASER SCANNING & ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σαρώνουμε αποτυπώνουμε τους χώρους σας με τη βοήθεια χωρικού σαρωτή Terrestrial Laser Scanner με ακρίβεια βιομηχανικής γεωδαισίας που φτάνει έως τα 2mm.

Η διαδικασία διαρκεί από μερικές ώρες έως και μερικές ημέρες για πολύ μεγάλα έργα.

Ο σαρωτής αποτυπώνει εκατομμύρια σημεία, τα οποία γεωαναφέρονται, κάθε σημείο παίρνει συντεταγμένες XYZ.

Ταυτόχρονα οι χώροι φωτογραφίζονται και συνδυάζονται με φωτογράφιση που γίνεται με τα τελειότερα σύγχρονα μέσα.

Έτσι παράγονται έγχρωμα νέφη σημείων (point clouds) που περιέχουν όλη την πρωτογενή ακριβή πληροφορία.

Τα νέφη αυτά μετά από τοπογραφική επεξεργασία στο γραφείο είναι έτοιμα να εισαχθούν κατευθείαν σε προγράμματα γνώριμα στον Αρχιτέκτονα όπως Autocad, Revit, Rhino.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η επεξεργασία τους με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων σε δυνατά υπολογιστικά συστήματα.

Με την διαδικασία αυτή παράγονται τρισδιάστατα μοντέλα για τους τοίχους και τις πλάκες κατασκευασμένων κτιρίων όπου μπορούν να ελεχθούν τα πάχη τους σε κάθε σημείο. Παράγονται τομές και διατομές καθ’ύψος αλλά και οριζόντιες όπου χρειαστεί και σε απεριόριστο αριθμό.

Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων παράγουμε «όπως ακριβώς είναι» σε κλίμακα 1:1 (As built models) Τα μοντέλα μπορούν να έχουν την φωτογραφική υφή του πραγματικού χώρου ή αντικειμένου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΟΥΜΕ

Προγραμματίστε και σχεδιάστε νέες προσθήκες και επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις σας με κατασκευαστική ακρίβεια μεταλλικών κατασκευών. Δείτε αν οι μελλοντικές αυτές εγκαταστάσεις ταιριάζουν στον ήδη κατασκευασμένο χώρο που αποτυπώθηκε και πάρτε αποφάσεις για την τελική τους θέση. Ελέγξτε αν οι μελλοντικές εγκαταστάσεις τέμνονται με υπάρχουσες και αποφύγετε αστοχίες που θα εμφανιστούν στο εργοτάξιο.

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ

Διαδραστική περιήγηση στο χώρο, όπου η μελετητική ομάδα, η διοίκηση του έργου ή κάποιος πιθανός πελάτης μπορεί να μοιραστεί πλούσιο οπτικό υλικό. Υπάρχει δυνατότητα μετρήσεων σε τρεις διαστάσεις στον χώρο. Οι αποφάσεις παίρνονται αμέσως.

Οι απομακρυσμένοι χρήστες θα αισθάνονται σαν να είναι εκεί, κάνοντας τη δουλειά τους ευκολότερη με λιγότερα έξοδα μετακινήσεων.

Τα Έργα μας

 • Laser Scanning
 • Εργοτάξια
 • Ιδιαίτερα Κτήρια
 • Κτηριακά
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
View Large