Χωρίς κατηγορία

Ιδιωτική Πολεοδόμηση

Ιδιωτική Πολεοδόμηση

Τι είναι;

Εδαφική έκταση ιδιοκτησίας ενός ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων επιφανείας τουλάχιστον 50 στρεμμάτων, ευρισκόμενη εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, δύναται να πολεοδομηθεί προς εξυπηρέτηση διαφόρων χρήσεων γης, όπως γενική ή αμιγής κατοικία, τουρισμός-αναψυχή, πολεοδομικό κέντρο κα. Αυτός είναι ο ορισμός της ιδιωτικής πολεοδόμησης που αποτελεί ένα εργαλείο με το οποίο επιτυγχάνεται η ένταξη σε ρυμοτομικό σχέδιο αδόμητων περιοχών σε αντίθεση με την καθιερωμένη διαδικασία μέσω των Δήμων που εντάσσονται περιοχές λίγο-πολύ διαμορφωμένες (αυθαιρέτων).

Η πολεοδόμηση περιοχών με ιδιωτική πρωτοβουλία θεσπίστηκε νομοθετικά το 1991 και αναμορφώθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του ισχύοντος οικιστικού Ν.2508/97.

Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι υπάρχουν από δεκαετίες ακολουθούν και αυτοί την ίδια διάταξη του άρθρου 24 μετά το 1997, επομένως υπό την έννοια αυτή η Ι.Π. αποτελεί τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος των Ο.Σ.

Ποιους μπορεί να ενδιαφέρει η Ιδιωτική Πολεοδόμηση;

 • Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς
 • Ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων

Επίσης θα πρέπει

 • Οι εκτάσεις να βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού
 • Να υπάρχει ενδιαφέρον για τη μέγιστη οικονομική απόδοση
 • Να υπάρχει και η ανάλογη υπομονή

Τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τη διαδικασία της ιδιωτικής πολεοδόμησης της έκτασης. Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, χρονοβόρα και χρειάζονται εγκρίσεις από όλες σχεδόν τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το χώρο (Υ.Π.Ε.Κ.Α., δασαρχείο, πολεοδομία, αρχαιολογικές υπηρεσίες προϊστορικών, κλασσικών και νεοτέρων χρόνων κτλ).

Για αυτό όμως είμαστε εμείς δίπλα σας να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία αυτή. Με μεγάλη εμπειρία στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς και στην Ιδιωτική Πολεοδόμηση και με προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα αυτά, μπορούμε να μετατρέψουμε τη μεγάλη σας έκταση σε πολύ μεγάλο περιουσιακό στοιχείο.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιτυχία μιας τέτοιας απόπειρας που φαντάζει δύσκολη, εκπονούμε μελέτη σκοπιμότητας της πολεοδόμησης της έκτασης. Έτσι με ασφάλεια γνωρίζετε τα δεδομένα για τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου έργου.

Εάν είστε ιδιοκτήτης μεγάλης έκτασης και ενδιαφέρεστε για ιδιωτική πολεοδόμηση, μπορούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πόσο στοιχίζει μια τέτοιου είδους μελέτη ή και να έχετε οικονομική προσφορά για συγκεκριμένα δεδομένα.

Προϋποθέσεις

Η βασικότερη προϋπόθεση είναι ότι η περιοχή πρέπει να συμπεριληφθεί σε πρόβλεψη κύριας ή παραθεριστικής κατοικίας.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σχεδίων χρήσεων γης που είναι τα Γ.Π.Σ. (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια). Τα Γ.Π.Σ. αποτελούν χωροταξική μελέτη σε ολόκληρη τη διοικητική περιφέρεια ενός Δήμου με καθορισμό χρήσεων γης, ορίου κατάτμησης, όρων και περιορισμών δόμησης.
Επίσης προσδιορίζονται οι περιοχές που προστατεύονται (δασικές, αρχαιολογικές, ευπαθή οικοσυστήματα), όπως επίσης και οι περιοχές που θα πολεοδομηθούν. Έτσι, λοιπόν μπορούν να καθορίζονται με τη διαδικασία αυτή και εκτάσεις ΠΕΡΠΟ (ιδιωτικής πολεοδόμησης) κατόπιν βεβαίως εκδηλωμένου ενδιαφέροντος από άλλους ιδιοκτήτες.
Άλλος τρόπος για να αναπτυχθούν οι περιοχές ΠΕΡΠΟ είναι μέσω της Απόφασης Γενικών Κατευθύνσεων σε επίπεδο Νόμου. Ήδη έχουν οριστεί με Φ.Ε.Κ. σε έντεκα Νομούς της χώρας εκτάσεις σε χάρτη γενικής χρήσεως (1:100000) που μπορούν οι ιδιοκτήτες αγοραστές να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό. Ο καθορισμός ΠΕΡΠΟ (Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης) στην περιφέρεια μιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποτελεί χωροταξικό σχεδιασμό.
Οι λοιπές προϋποθέσεις αφορούν αυτή καθ΄αυτή την εδαφική έκταση η οποία δεν πρέπει να είναι δασική, αρχαιολογική ή γη υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας. Γίνεται επίσης καθορισμός ρεμάτων, αιγιαλού-παραλίας εάν απαιτείται, γεωλογική μελέτη, ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
Παράδειγμα: Έκταση 200 στρ. με 50% κοινόχρηστους-κοινωφελείς χώρους και 0.40 συντελεστή δόμησης θα αποδώσει: S=200.000 x 0.40=40.000m2 δομημένη επιφάνεια. Η χωρητικότητα σε οικιστικές θα είναι 2000 x 4=8000 άτομα.
Τέλος πριν την τελική έγκριση (πολεοδομική μελέτη) απαιτείται η καταβολή ειδικής εισφοράς σε χρήμα (minimum 60.000 ευρώ).
Η μεταβίβαση των οικοπέδων σε φυσικά πρόσωπα στο όριο της αρτιότητας (π.χ 500 m2) μπορεί να γίνει μόνο μετά την εκτέλεση των βασικών έργων υποδομής (οδοποιία, ύδρευση, ηλεκτροδότηση κ.λ.π αυτό δε διαπιστώνεται με απόφαση των Νομαρχιακών Τεχνικών Υπηρεσιών).

Διαδικασία ιδιωτικής πολεοδόμησης

Μια πολύ σύντομη ματιά της διαδικασίας Ιδιωτικής Πολεοδόμησης έχει ως εξής:

 • Ετοιμασία φακέλου Οικιστικής Καταλληλότητας
 • Σύνταξη αίτησης του ιδιώτη (ή ομάδας ιδιοκτητών), ή του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος
 • Ερωτηματολόγιο για το περιβάλλον
 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας
 • Γνωμοδοτήσεις
  1. Αρχαιολογικών Υπηρεσιών
  2. Δασικών Υπηρεσιών
  3. Διεύθυνση Γεωργίας
  4. Δημοτικού Συμβουλίου
  5. Πολεοδομικού Γραφείου
  6. ΔΕΗ
  7. ΟΤΕ
  8. Κ.ΣΧΟΠ
  9. ΔΟΚΚ
  10. Οργανισμού της Αθήνας
 • Πολεοδομική Μελέτη
 • Καθορισμοί Γραμμών Αιγιαλού, Παραλίας, οριογραμμών ρεμάτων
 • Γνωμοδότηση Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
 • Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης
 • Προκαταρκτική μελέτη έργων υποδομής (ολοκλήρωση αυτών σε λιγότερο από 14 χρόνια)
 • Νομοθεσία
  1. Ν. 1947/91
  2. Ν. 360/76
  3. Ν. 2508/97

Τα Έργα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.