Ανοιγμένες Φωτογραφικές Όψεις Κτιρίων – Μνημείων
Στην αρχιτεκτονική, η πρόσοψη ενός κτιρίου είναι συχνά η πιο σημαντική πτυχή από άποψη σχεδιασμού, καθώς προετοιμάζει τον επισκέπτη για το υπόλοιπο κτήριο.

Είναι συνηθισμένο σε υφιστάμενα κτήρια ξενοδοχεία, κατοικίες, δημόσια κτήρια, οι όψεις να επανασχεδιάζονται και να ανακατασκευάζονται.

Ορθοφωτογραφία Όψης Υψηλής Ανάλυσης (.jpg και .pdf)
Οι Ορθοεικόνες της υφιστάμενης κατάστασης, περιέχουν όλες τις πληροφορίες στις οποίες ο περίτεχνος διάκοσμος πλέον αποδείδεται μετρητικά και μπορεί να αναπαραχθεί (σχεδιαστεί) με ακρίβεια. Κατάλληλο προϊόν για αποτυπώσεις ψηφιδωτών αρχαιολογικών χώρων και μνημειακών κατασκευών.

Όλοι οι χρωματικοί τόνοι και οι υφές των υλικών αλλά και κάθε λεπτομέρεια που υπάρχει στους χώρους την ώρα της Σάρωσης και της Φωτογράφισης αποδίδεται με ακρίβεια.
Οι βλάβες στην όψη του κτιρίου πλέον καταγράφονται με την μέγιστη ακρίβεια. Οι Ορθοφωτογραφίες των Όψεων είναι ένα άριστο εργαλείο με το οποίο ο Αρχιτέκτων μπορεί να εργαστεί στον σχειδασμό της αποκατάστασης των όψεων του υπάρχοντος κτιρίου. Με το προϊόν αυτό η Άδεια για την αποκατάσταση των όψεων από την πολεοδομία είναι ευκολότερο και γρηγορότερο για να ερκδοθεί.

Ορθοφωτογραφίες – Αναπτύγματα κάθε επιφάνειας του κτιρίου όποιο και αν είναι το σχήμα της.

Πώς γίνεται η Αποτύπωση των Όψεων των Κτιρίων
Η αποτύπωση των υφιστάμενων εξωτερικών όψεων κτηρίων γίνεται με Τοπογραφικές Μετρήσεις Ακριβείας σε συνδυασμό με την Χρήση στατικού Laser Σαρωτή όπου αποτυπώνονται όλες οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

Η κάθε όψη αποτυπώνεται με ψηφιακό σαρωτή και φωτογραφίζεται. Σε περίπτωση που η όψη καλύπτεται από πυκνή βλάστηση και δέντρα, η σάρωση με Laser Scanner παρακάμπτει το εμπόδιο και παίρνουμε από την όψη την πολύτιμη πληροφορία που χρειάζεται για να συνταχθούν τα σχέδια.

Σε περίπτωση που απέναντι από την όψη του κτιρίου υπάρχει εμπόδιο και δεν είναι δυνατή τη θέση αυτής τότε η μετρητική πληροφορία συλλέγεται με το ψηφιακό σαρωτή και οι εικόνες συλλέγονται με Drone. Οι εικόνες μετατρέπονται σε μετρητικές με φωτογραμμετρικές μεθόδους μετά από ειδικές μετρήσεις φωτοσταθερών σημείων.