Χωρίς κατηγορία

Φωτοερμηνεία

Φωτοερμηνεία

Η Φωτοερμηνεία

Είναι η τέχνη της εξέτασης ενός αντικειμένου πάνω στην αεροφωτογραφία με σκοπό την αναγνώρισή του και την εκτίμηση της σπουδαιότητάς του.

Η φωτοερμηνεία είναι ένα παράθυρο στο παρελθόν. Από το παράθυρο αυτό μπορούμε να δούμε σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας σε διάφορες χρονικές στιγμές. Αυτό που βλέπουμε, εντοπίζουμε και αναγνωρίζουμε έχει πλήρη αποδεικτική αξία και νομική κάλυψη. Οι δυνατότητες που μας προσφέρει η επιστήμη της τοπογραφίας, της φωτογραμμετρίας και της τηλεπισκόπισης είναι πολλές. Με σχετικά μικρό κόστος, με κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό μπορούμε να χρησιμοποιούμε ακόμα και δορυφορικές εικόνες.

Οι Αεροφωτογραφίες έχουν απόλυτο και αμάχητο αποδεικτικό χαρακτήρα, όχι μόνο γιατί είναι δημόσια έγγραφα, αλλά και επειδή περιέχουν αποτυπωμένα αδιαμφισβήτητα πραγματικά στοιχεία. Φέρουν συγκεκριμένη χρονολογία και ώρα λήψης και αποτελούν τον πλέον απόλυτο τρόπο απεικόνισης της πραγματικότητας.

Η χρησιμότητα της Φωτοερμηνείας

Η μελέτη φωτοερμηνείας αποτελεί ένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να δώσει, για συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκριτικά-συνδυαστικά για διάφορες χρονολογίες, απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν:

Σύνταξη μιας φωτοερμηνευτικής έκθεσης

Αεροφωτογραφίες της Ελλάδος υπάρχουν στις εξής χρονολογίες:

 

 • Πρώτες λήψεις στην Αθήνα το 1929
 • Πλήρης κάλυψη του λεκανοπεδίου της Αθήνας το 1937. Το 1937 έγινε πλήρης κάλυψη του λεκανοπεδίου και τα επόμενα δύο χρόνια έγιναν συμπληρωματικές λήψεις από τη Γ.Υ.Σ. Το 1939 πάρθηκαν 115 αεροφωτογραφίες στην περιοχή της Δράμας και 345 στην περιοχή Αθήνας Λαυρίου
 • Μερική κάλυψη της Ελλάδας το 1938
 • Πλήρης κάλυψη της Ελλάδος το 1945 και το 1960. Τις χρονιές αυτές έγινε πλήρης κάλυψη της Ελλάδας (το 1945 τα Δωδεκάνησα δεν ανήκαν στην Ελλάδα και δεν φωτογραφήθηκαν) σε κλίμακες 1:42.000 (1945) και 1:30.000 (1960)
 • Πλήρης κάλυψη σε διάφορες χρονολογίες μετά το 1970 και περίπου ανά δεκαετία. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού έχει αρχείο από λήψεις μετά το 1970 που ξεπερνά τις 280.000 αεροφωτογραφίες. Ο Ο.Κ.Χ.Ε. επίσης διαθέτει αρχείο με άλλες τόσες περίπου λήψεις για το χρονικό διάστημα από το 1970 μέχρι σήμερα

Οι Αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιούνται είναι οι πρωτότυπες που διατίθενται από τη Γ.Υ.Σ.: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, το Ελληνικό Κτηματολόγιο (αρχείο του Ο.Κ.Χ.Ε.) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπουργείο Γεωργίας).

Άλλα στοιχεία που χρησιμοποιεί η φωτοερμηνευτική έκθεση

Υπάρχουν διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες από διάφορες εταιρίες με υψηλή ακρίβεια (0,5Χ0,5 του μέτρου ή και καλύτερες) με δυνατότητα παραγγελίας συγκεκριμένης ημερομηνίας μετά το 1999. Οι λήψεις αυτές μπορεί να φτάνουν μέχρι και το τρέχον έτος.

Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποιούμε πλέον είναι πολύ υψηλής ανάλυσης (VHR) και πρόκειται για εικόνες από τους δορυφόρους:

 • WorldView-1 με ανάλυση 50cm,
 • WorldView-2 επίσης με ανάλυση 50cm,
 • GeoEye-1 πανχρωματική (ασπρόμαυρη) ανάλυσης 50cm,
 • QuickBird επίσης πανχρωματική ανάλυσης 60cm,
 • Ikonos με ανάλυση 1m.
 • Επίσης υπάρχουν πληθώρα άλλων στοιχειών που χρησιμοποιούμε.
 • Ιστορικοί χάρτες από αξιόπιστα αρχεία χαρτών στα οποία έχουμε πρόσβαση.

Συγκρίνουμε πληθώρα διαγραμμάτων και σχεδίων διαφόρων υπηρεσιών: πολεοδομιών, παραχωρητηρίων του Υπ. Γεωργίας, απαλλοτριώσεων, φωτογραμμετρικά διαγράμματα, διαγράμματα πράξεων εφαρμογής, σχέδια πόλεων, διαγράμματα του στρατού, του ΟΚΧΕ, των Δήμων, των Αιγιαλών, της Υ.Α.Σ. (Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων) και πολλών άλλων οργανισμών.

Έχουμε αναπτύξει ειδική μέθοδο αξιοποίησης πλαγίων λήψεων. Δηλαδή βρίσκουμε παλαιές φωτογραφίες για συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένη μέθοδο τις μετατρέπουμε σε λήψεις ικανές να τεκμηριώσουν νομικά υποθέσεις που είναι αδύνατων να βρεθούν άλλου είδους στοιχεία. Η μελέτη αυτή πλάγιων λήψεων έχει αναπτυχθεί από το γραφείο μας και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την αποτελεσματικότητά της.

Περιεχόμενο Μελέτης Φωτοερμηνείας

Το κείμενο της μελέτης (τεχνικής έκθεσης) όπου περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια τόσο οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, όσο βεβαίως και όλες οι πτυχές της υπόθεσης με αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων κάθε λήψης για όλα τα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία.

Τα σχέδια που συνοδεύουν τις πρωτότυπες μεγεθυμένες αεροφωτογραφίες όπου περιγράφονται σε σχέδια τα ευρήματα της στερεοσκοπικής παρατήρησης. Η στερεοσκοπική παρατήρηση είναι απαραίτητο εργαλείο της φωτοερμηνείας. Ουσιαστικά πάντα η φωτοερμηνεία γίνεται σε στερεοζεύγη αεροφωτογραφιών. Σε αυτά γίνεται η παρατήρηση η αναγνώριση και ο εντοπισμός των ευρημάτων. Η παρατήρηση είναι πολύ καλύτερη από την μονοσκοπική γιατί ακριβώς μπορεί να αναγνωριστεί το ανάγλυφο του εδάφους, οι υψομετρικές διαφορές, το ύψος των κατασκευών των αντικειμένων και της βλάστησης αλλά και η αναγνώριση του είδους αυτών.

3D παρουσίαση Έχουμε αναπτύξει μεθόδους παρουσίασης όπου ο κάθε αναγνώστης της μελέτης μπορεί και βλέπει σε τρεις διαστάσεις!

Τόσο εσείς όσο και τρίτοι (δικαστές, δασάρχες, μηχανικοί πολεοδομιών, επιτροπές, στελέχη υπηρεσιών που απευθύνετε η μελέτη) μπορούν και βλέπουν στερεοσκοπικά 3D! Αυτό γίνεται με υλικό που αποκλείστηκα εμείς σας προμηθεύουμε με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Τα επισυναπτόμενα που συνοδεύουν την μελέτη. Η μελέτη μπορεί εκτός από αμιγώς φωτοερμηνευτική να είναι και συγκριτική και να περιλαμβάνει σειρά σχεδίων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων. Η παρουσίαση αυτών γίνεται σε ενιαία φόρμα και γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον αναγνώστη.

Γιατί να προτιμήσετε την XYZ

 • Έχουμε σημαντική εμπειρία στην σύνταξη ιδιαίτερα περίπλοκων τοπογραφικών διαγραμμάτων
 • Άμεση απόκριση, πληροφόρηση, προσφορά σε ολόκληρη την Ελλάδα
 • Σε κάθε στάδιο της εργασίας ενημερώνεστε για την πρόοδό της
 • Στην XYZ ασχολούμαστε αποκλειστικά με Τοπογραφικές Μελέτες και έχουμε εξειδικευτεί σε αυτές
 • Σαν δικαστικοί πραγματογνώμονες έχουμε συνεχή επαφή με την τεχνική νομοθεσία
 • Κρατάμε το χρονοδιάγραμμα που έχουμε συμφωνήσει, χωρίς έξτρα χρεώσεις στην πορεία της εργασίας
 • Παρακολουθούμε την εξέλιξη της τεχνολογίας και έτσι εσείς επωφελείστε από τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό
 • Αναζητούμε και εξασφαλίζουμε για εσάς χαρτογραφικό υλικό και αεροφωτογραφίες από δημόσιες υπηρεσίες
 • Εξασφαλίστε αποκλειστικά στην XYZ: 3D παρουσίαση του αντικείμενου της εργασίας. Γιατί XYZ είναι οι τρεις διαστάσεις
 • Η XYZ αποτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τοπογράφους μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κυρίως
 • Αγαπάμε αυτό που κάνουμε

Δείτε επίσης Συχνές Ερωτήσεις για τα Τοπογραφικά

Τα Έργα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.