Τρισδιάστατο «Ώς Έχει» Μοντέλο του Κτιρίου “Cad”
Τα τρισδιάστατα δηλαδή σχέδια της Υπάρχουσας Κατάστασης του Κτιρίου (As built drawings).

Το πλούσιο και ακριβές νέφος σημείων που συλλέγουμε, σχεδιάζεται από το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας σε τρεις διαστάσεις, παράγοντας “Ready to BIM” τρισδιάστατο μοντέλο σε Revit.

Το μοντέλο αυτό είναι το θεμέλιο που οι πελάτες μας χρησιμοποιούν για έναν πολυδιάστατο σχεδιασμό, με ποικίλες παραμέτρους: 3D (σχεδιαστικό μοντέλο), 4D (χρονοδιαγράμματα), 5D (κοστολόγηση), 6D (βιωσιμότητα), 7D (λειτουργία).

Τρισδιάστατο «Ώς Έχει» Μοντέλο του Κτιρίου-Μνημείου σε “Raster” μορφή
Δημιουργείται δηλαδή ένα Τρισδιάστατο Μοντέλο της Υπάρχουσας Κατάστασης του Κτιρίου-Μνημείου στο οποίο καταγράφεται κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής του με πολύ υψηλή ακρίβεια.

Το Τρισδιάστατο Μοντέλο χρησιμοποιείται για την Στατική Μελέτη του Μνημείου, για την σύνταξη Αρχιτεκτονικών Σχεδίων, την σύνταξη ορθοεικόνων, την αποτύπωση τρισδιάστατων επιφανειών για την δημιουργία προσθηκών όπως Ψηφιδωτών Αγιογραφιών, Γλυπτών σε πολύπλοκες τρισδιάστατες επιφάνειες.

Το πλούσιο και ακριβές νέφος σημείων που συλλέγουμε σε συνδυασμό με τις ειδικές μεθόδους φωτογράφισης του Κτιρίου-Μνημείου μετατρέπεται από το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας σε τρισδιάστατο μοντέλο.

H Τρισδιάστατη Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ακριβείας και η Φωτογραμμετρική Αποτύπωση του Μνημείου, δημιουργεί ένα Ακριβές Ψηφιακό Αρχείο, στο οποίο έχει καταγραφεί και διασωθεί η σημερινή του μορφή, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί στο μέλλον ένα ακριβές αντίγραφο αυτού ή τμήματός του.

Πριν από την επέμβαση λοιπόν σε ένα μοναδικό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς είναι απαραίτητη η Τρισδιάστατη Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ακριβείας

Το Αντικείμενο των Εργασιών και οι Απαιτήσεις που υπάρχουν από την ομάδα των μελετητών αφορούν ποικίλα τοπογραφικά αντικείμενα και είδη εργασιών όπως Μικροτριγωνισμό, Ψηφιακή Τρισδιάστατη Σάρωση, Ψηφιακή Φωτογράφιση Υψηλής Ευκρίνειας, σύνταξη ορθοεικόνων, δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων υπάρχουσας κατάστασης και δημιουργία τρισδιάστατων Θεωρητικών Γεωμετρικών Μοντέλων.

Υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ακρίβειες στις τρεις διαστάσεις και οι εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε, επιτρέπουν μετρήσεις ακριβείας που συνδυάζονται άρτια με την φωτογραφική υφή.