ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2002

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

VOR ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ VOR ΥΜΗΤΤΟΥ:
Διαπλάτυνση οδού και νέα χάραξη τμημάτων οδού, για τη «ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε.»

  • Αποτύπωση οδού πρόσβασης
  • Μελέτη οδοποιίας διαπλάτυνσης της οδού
  • Αποτύπωση και παρακολούθηση εκσκαφών στο χώρο
  • Εγκατάστασης του V.O.R.
  • Ογκομετρήσεις και σύνταξη σχεδίων με διατομές
  • Χαράξεις για την κατασκευή του V.O.R

Δείτε ακόμη