ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2005

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΤΑΛΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

I.B.C. CENTER

I.B.C. CENTER ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ:

International Broadcasting center, για τη «ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΡΑΛΗ ΑΕΒΕ»
Χάραξη αξόνων και τοποθέτηση υψομέτρων

Δείτε ακόμη