ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2022

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

Τρισδιάστατη Αποτύπωση Μεταλλικής Προβλήτας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τρισδιάστατη Αποτύπωση Μεταλλικής Προβλήτας

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΓΕΦΥΡΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ OIL & GAS

Τρισδιάστατη Αποτύπωση Μεταλλικής Προβλήτας

Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης “As Built” προβλήτας 600μ
Δημιουργία 3D μοντέλου και εικονική περιήγηση
Κατόψεις – Τομές
Αρχιτεκτονικές όψεις του κτιρίου
Υψομετρία υψηλής ακρίβειας

Δείτε ακόμη