ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2021

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LAMDA DEVELOPMENT S.A.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΠΑΡΚΟ ΖΩΗΣ

Εκπόνηση Τοπογραφικών Μελετών και Εργασιών για την Υποστήριξη των Μελετητικών και Κατασκευαστικών Εργασιών καθώς και των Εργασιών Αδειοδότησης της Επένδυσης του Ελληνικού

Το αντικείμενο που έχουμε αναλάβει:

 • Διεύθυνση και υποστήριξη Τοπογραφικού Τμήματος με συνεργεία υπαίθρου και υποστήριξη με γραφείο στο Έργο
 • Ίδρυση Δικτύου Αναφοράς
 • Αποτυπώσεις λεπτομερειών τεχνικών έργων και κτιριακών εγκαταστάσεων

Χαράξεις:

 • Τεχνικών Έργων
 • Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Έργων Υποδομής (Οδικών, Σιδηροδρομικών, Οριοθέτηση Πάρκων, Πεζοδρόμων, Κοινόχρηστων χώρων, ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, γραμμών αιγιαλού και παραλίας κλπ)
 • Δικτύων (Ύδρευση, Αποχέτευση, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες)

Τοπογραφικές μετρήσεις:

 • Κατά την θεμελίωση των επιμέρους κτιριακών και τεχνικών έργων για την πιστοποίηση χωροθέτησης σύμφωνα με τις αρχικές χαράξεις
 • Στην διάρκεια της εξέλιξης των έργων υποδομής

 

 • Τεκμηρίωση υφιστάμενης κατάστασης στο χρόνο έναρξης του έργου με δημιουργία ορθοφωτοχάρτη και ψηφιακού μοντέλου εδάφους στην συνολική έκταση του έργου με χρήση UAS σταθερών πτερύγων.
 • Περιοδικές Πτήσεις UAS και δημιουργία ορθοφωτοχαρτών για την τεκμηρίωση της εξέλιξης των εργασιών στην ευρύτερη περιοχή του έργου με αντίστοιχες προδιαγραφές με αυτές της αρχικής τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Δείτε ακόμη