ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2020

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΤΑΛΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τοπογραφικές Μελέτες
Αεροδρόμια

Αεροδρόμιο Επιταλίου

Τοπογραφική αποτύπωση του αεροδρομίου Επιταλίου με σκοπό την επέκταση και αναβάθμιση του (έκταση 800στρεμμάτων)
Σύνταξη Ορθοφωτογραφίας

Δείτε ακόμη