ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2019

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΛΑΙA ΠOΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛHΜ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

HOLY PATRIARCHY OF JERUSALEM

3D LASER SCANNING
ΜΝΗΜΕΙΑ

Καθολικό του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως

Ο Ναός της Αναστάσεως του Κυρίου ή Ναός του Παναγίου Τάφου είναι χριστιανικός ναός που βρίσκεται στη χριστιανική συνοικία της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ. Θεωρείται ότι βρίσκεται στη θέση του Γολγοθά, ο λόφος στον οποίο σταυρώθηκε και τάφηκε ο Ιησούς Χριστός.

Το αντικείμενο που έχουμε αναλάβει:

 • Τοπογραφική τεκμηρίωση
 • Ιστορική – Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση
 • Διαγνωστική Έρευνα
 • Δομοστατικός Σχεδιασμός
 • Υλοποίηση Επεμβάσεων Αποκατάστασης Ενίσχυσης & Συντήρησης
 • Ίδρυση Δικτύου Αναφοράς & τοποθέτηση φωτοσταθερών καθώς και -σημείων ελέγχου (control points) για το laser scanner
 • Laser Scanning Αποτύπωση εσωτερικού χώρου Καθολικού και πέριξ αυτού
 • Φωτογράφηση με ειδικό Drone  του εσωτερικού χώρου Καθολικού
 • Laser Scanning πάνω διάζωμα Σταυροθολίου, χώρος νότιου τοίχου πάνω διαζώματος
 • Laser Scanning Σταυροφυλακίου και σύνδεση με χώρο Ιερού

Τελικά προϊόντα:

 • Γενική Οριζοντιογραφία – Κάτοψη
 • Οριζόντιες τομές ανά 2 μέτρα του βόρειου και νότιου τοίχου του Ναού
 • Η πρώτη κατά πλάτος (σε άξονα βορράς – νότος) κατακόρυφη τομή επιθυμούμε να τέμνει τους τοίχους περίπου στο μέσον του μήκους τους
 • Η δεύτερη κατά πλάτος (σε άξονα βορράς – νότος) κατακόρυφη τομή στην περιοχή του εικονοστασίου καλό είναι να είναι σε θέση στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο σειρών στύλων
 • Κάτοψη σε στάθμη υπεράνω της στέψης του εικονοστασίου ώστε να φαίνεται το μεταλλικό δικτύωμα
 • Άνοψη
 • Ενδιάμεσες οριζόντιες τομές (κατόψεις) στα επισκέψιμα επίπεδα (2-3)
 • Δύο διαμήκεις τομές της υφιστάμενης κατάστασης με κατεύθυνση προς Βόρεια και προς Νότια
 • Έξι εγκάρσιες τομές της υφιστάμενης κατάστασης: τέσσερις (4) στον κυρίως ναό και δύο στο χώρο του Ιερού

Τρισδιάστατο Μοντέλο:

 • Virtual Tour
 • Θεωρητικό Γεωμετρικό Μοντέλο με πάχη τοίχων και όγκων για τον υπολογισμό φορτίων
 • Τρισδιάστατο Φωτορεαλιστικό Μοντέλο (ανά αυτοτελή περιοχή)

Ορθοεικόνες:

 • Όψη νότιας επιφάνειας βόρειου τοίχου
 • Όψη βόρειας επιφάνειας βόρειου τοίχου (αν είναι διαθέσιμη λόγω των υλικών)
 • Όψη νότιας επιφάνειας νότιου τοίχου
 • Όψη βόρειας επιφάνειας νότιου τοίχου
 • Όψη δυτικής επιφάνειας εικονοστασίου
 • Όψη ανατολικής επιφάνειας εικονοστασίου

Δείτε ακόμη