ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2017

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

NULLSTELLEN

3D LASER SCANNING

Διατηρητέο Κτίριο επί της οδού Δεριγνύ

Τρισδιάστατη Αποτύπωση Laser Scanning και δημιουργία BIM του Διατηρητέου Κτιρίου επί της οδού Δεριγνύ

Τρισδιάστατη Αποτύπωση Laser Scanning και δημιουργία BIM ολόκληρου του Διατηρητέου Κτιρίου επί της οδού Δεριγνύ αριθμός 16 Μάρτιος 2017 για το Αρχιτεκτονικό Γραφείο nullstellen

Στο ιστορικό κτίριο της οδού Δεριγνύ του 1925 δεν υπήρχαν σχέδια της υπάρχουσας κατάστασης. Μας παραγγέλθηκαν σχέδια ακριβείας για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και της αρχιτεκτονικής μελέτης και την ίδρυση υποβάθρου BIM για την διαχείριση του κτιρίου και την νέα χρήση του χώρου

  • Αποτυπώσεις 3D Laser Scanning όλων των χώρων του διατηρητέου κτιρίου συνολικού εμβαδού 870 τμ
  • Δημιουργία Τρισδιάστατου Μοντέλου
  • Δημιουργία BIM
  • Παραγωγή σχεδίων κατόψεων όλων των επιπέδων, τομών και όψεων, παραγωγή υψομετρικού τοπογραφικού σχεδιαγράμματος για την έκδοση της άδειας κατασκευής της αναπαλαίωσης

Download Case Study in PDF format

Δείτε ακόμη