Παραπομπές

Ρέμα, ποταμός, μισγάγγεια: Προσδιορισμός της θέσης

Υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με τα ρέματα: τη θέση της κοίτης τους, την ύπαρξη ή μη αυτών. Λόγω του κλίματος που επικρατεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νότια και τα ανατολικά τμήματα της χώρας όπου οι βροχές είναι σπάνιες, αλλά έντονες τα ρέματα μοιάζουν να είναι μονίμως ξερά. Τη στιγμή της καταιγίδας λίγοι ίσως παρατηρούν τη χρησιμότητά τους για την άμεση απορροή των όμβριων υδάτων.

Η θέση της κοίτης ρέματος είναι συχνά αντικείμενο διενέξεων μεταξύ των ιδιοκτητών εκτάσεων που βρίσκονται εκατέρωθεν της κοίτης αυτού. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πιθανό να αλλάξει η πορεία του ρέματος για διάφορους φυσικούς ή τεχνητούς λόγους. Σε περιπτώσεις αποθέσεων μπαζών ή σε συστηματικές επιχώσεις από τη μία μεριά του ρέματος αλλάζει η πορεία αυτού. Έχει καταγραφεί και έχει απασχολήσει και το γραφείο μας περίπτωση όπου ολόκληρη η κοίτη του ρέματος έχει επιχωθεί και ακριβώς στην παλαιά θέση ροής να έχει κατασκευαστεί πολυώροφο κτίριο. Σε περίπτωση έντονης νεροποντής (με στατιστική συχνότητα 25 ή 50 ετών) είναι πιθανά έντονα φαινόμενα με νέες κοίτες να διανοίγονται σε απίθανα σημεία.

Σε περίπτωση έκδοσης άδειας οικοδομής σε ιδιοκτησία η οποία έχει όριο με ρέμα είναι απαραίτητος ο καθορισμός ορίων ρέματος από την αρμόδια επιτροπή.

Με τη μελέτη φωτοερμηνείας μπορούμε να εντοπίσουμε την ακριβή πορεία και θέση του ρέματος στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 τουλάχιστον ετών μπορούμε να προσδιορίσουμε βασικά χαρακτηριστικά των ρεμάτων ή των ποταμών. Βασικά μεγέθη αυτών όπως το πλάτος, το βάθος, η διαδρομή και να σχεδιάσουμε διατομές (σε περιπτώσεις που ζητηθεί).
Τέλος, με σειρά από ελέγχους σε διάφορες υπηρεσίες μπορούμε να προμηθευτούμε υλικό για τον προσδιορισμό της θέσης και τη διαδρομή σημαντικών ρεμάτων σε βάθος χρόνου έως 150 ετών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.