Παραπομπές

Νέοι νόμοι για τα Δάση

Στους νέους Νόμους δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη Φωτοερμηνεία των λήψεων αεροφωτογραφιών του 1945 και του 1960, αλλά και σε αυτές πριν από το 1975 και μεταξύ του 1975 και του 2007.
Σε πολλά σημεία του Νόμου Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 159) αλλά και των μεταγενέστερων έως και του πρόσφατου Νόμου 4467/2017  αναφέρεται η χρήση των εικόνων αυτών για να ορισθεί ο χαρακτήρας εκτάσεων. Για παράδειγμα:

  • Με την απόδειξη ότι κατά το 1945 ή το 1960 μια έκταση καλλιεργείτο, ενώ στη συνέχεια δασώθηκε θεμελιώνονται δικαιώματα κυριότητας έναντι του Δημοσίου. Σε περίπτωση που ο ιδιώτης διαθέτει τίτλους, ενώ το Δημόσιο όχι, με το νέο αυτό νόμο, οι εκτάσεις αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.
  • Χορτολιβαδικές εκτάσεις επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε περίπτωση που κατά το 1945 ή το 1960 εντοπιστούν καλλιέργειες, παύουν να διέπονται από τη δασική νομοθεσία.
  • Σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4467/2017 χρειάζεται η τεκμηρίωση του χρόνου της επέμβασης στις Δασικές Εκτάσεις που χρησιμοποιούνται πλέον ως αγροτικές: Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και ιδίως αυτών που εκχερσώθηκαν προ του 1975 (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4467/13-4-2017 Άρθρο 2) Τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 47 του ν. 998/1979 που αφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις που τίθενται προκειμένου εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας να δίνονται κατ’ εξαίρεση για εκχέρσωση με σκοπό τη γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Με τις προσθήκες στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 47 εισάγεται πρόβλεψη ώστε εντός των εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και διατίθενται αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια, να επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν την ίδια γεωργική καλλιέργεια όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και υπόστεγα οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία τους.
  • Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν μεταξύ του 1975 και του 2007 (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4467/13-4-2017 Άρθρο 4) «Δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3, που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της οικείας δασικής αρχής μετά την 11η Ιουνίου 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα και εφόσον πληρούνται για τις εκτάσεις αυτές οι προϋποθέσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 47, μπορεί να λάβουν έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 45 και την παρ. 2 του άρθρου 47, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο…» Οι καλλιεργητές των ως άνω εκτάσεων δεν υποχρεούνται να προβούν οι ίδιοι στην αναδάσωση έκτασης ίδιου εμβαδού με την έκταση την οποία καλλιεργούν αλλά υποχρεούνται στην καταβολή αντισταθμιστικού τιμήματος για να υλοποιηθεί η αναδάσωση. Η ρύθμιση αυτή διευκολύνει τους καλλιεργητές να υπαχθούν στην διαδικασία έκδοσης έγκρισης. Ακόμη, προβλέπεται ότι δεν απαιτείται έκδοση πράξης χαρακτηρισμού αλλά αρκεί η διαπίστωση από την δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν από την εκχέρσωση.

 

Με μεγάλη εμπειρία σε θέματα φωτοερμηνείας μπορούμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά για την πλήρη διευθέτηση της υπόθεσής σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.