Παραπομπές

Οπτική Ίνα – Τοπογραφική Αποτύπωση

Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός μας περιλαμβάνει γεωδαιτικά GPS διπλής συχνότητας με χειριστήρια αυτοκινήτου, αυτοματισμούς αποτύπωσης, ειδικό σύστημα εγκατάστασης σε jeep με αποτύπωση εν κινήσει με ακρίβεια 3cm.

Η οπτική ίνα χρησιμοποιείται ως καλώδιο στις σύγχρονες καλωδιώσεις. Χρησιμοποιείται, κυρίως, όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών και όπου οι απαιτήσεις σε ρυθμούς μετάδοσης είναι αρκετά αυξημένες.

Τα καλώδια οπτικών ινών, τα οποία, συνήθως περιέχουν δεσμίδες οπτικών ινών, χρησιμοποιούνται, κυρίως, από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς για επίγειες και υποθαλάσσιες συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων, αντικαθιστώντας τόσο τις γραμμές ομοαξονικών καλωδίων, όσο και τις επίγειες και δορυφορικές μικροκυματικές ζεύξεις.

Έχουμε ιδιαίτερη εμπειρία στην οργάνωση, την εκπόνηση και την τεκμηρίωση παρόμοιων αποτυπώσεων τόσο στην πορεία της οπτικής ίνας όσο και των εγκαταστάσεων στα σημεία καμπινών σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Μέσα στο 2010 έχουν αποτυπωθεί και παραδοθεί από το γραφείο μας περισσότερα από 2000km οπτικής ίνας και έχουν συνταχθεί 150 τοπογραφικά διαγράμματα τεκμηρίωσης καμπινών κατάληξης σε 10 ακριτικούς νομούς της χώρας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια οικονομική προσφορά με το τρέχον χιλιόμετρο αποτύπωσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.