Οδοποιία – Μελέτες οδοποιίας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σύνταξη Τοπογραφικού υπόβαθρου ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-...

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά έγγραφα για ειδικές περιπτώσεις που συνυποβάλλονται με τη Δήλωση

Διαφορετικοί τίτλοι Όταν το ακίνητο έχει περιέλθει στο δηλούντα δυνάμει διαφορετικών τίτλων ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ...

Διαβάστε περισσότερα