Παραπομπές

Ψηφιακή Υπογραφή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Όλα τα σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν συμβόλαια μεταβιβάσεων αγοραπωλησιών γονικών παροχών (και άλλων εγγραπτέων πράξεων) είναι υποχρεωτικό (ν.4409/16) να Υπογράφονται Ηλεκτρονικά και να Υποβάλλονται Ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ από το συντάκτη τους.

Οι συντάκτες μηχανικοί μας υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα τοπογραφικά διαγράμματα:

  • Τα διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Έτσι πέρα από την πιστοποιημένη υπογραφή του συντάκτη, μέσω της βάσης δεδομένων του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο των Διπλωματούχων Μηχανικών της Ελλάδας), γίνονται και αυτόματοι έλεγχοι για την πληρότητα των διαγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.