Παραπομπές

Γιατί το Τοπογραφικό το κάνει Τοπογράφος Μηχανικός;

ή Αποφύγετε τις κακοτοπιές !

Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος επιβάλλεται να γίνεται από εξειδικευμένους ανθρώπους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτό συμβαίνει γιατί το έγγραφο αυτό έχει ιδιαιτερότητες που συχνά παραβλέπονται από τους ιδιοκτήτες.

Γι’ αυτό και θα συνιστούσαμε στον οποιοδήποτε που ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει ότι ακριβότερο ίσως έχει (σε οικονομικά αξία) από πιθανές κακοτοπιές που συχνά συναντώνται στην ελληνική πραγματικότητα.

Επίσης, ένας μη εξειδικευμένος μηχανικός δεν γνωρίζει σημαντικές λεπτομέρειες για την νομοθεσία ώστε να μπορεί να ελέγξει και να δηλώσει τα απαραίτητα. Η αποκλειστική ενασχόληση της εταιρείας μας με την τοπογραφία και η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της αποτελεί εγγύηση για μια ασφαλή μετακίνηση του.

Τοπογραφικό για την Έκδοση Άδειας Οικοδομής
Η σύνταξη τοπογραφικού αποτελεί το πρώτο στάδιο από μια σειρά μελετών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή ενός έργου. Ξεκινώντας σωστά το πρώτο (και μικρότερης αξίας) στάδιο εξασφαλίζεται την ομαλή ροή του Έργου αλλά και το μέλλον της κατασκευής ώστε η θέση, το σχήμα, οι διαστάσεις, ο προσανατολισμός και οι γείτονες της ιδιοκτησίας να συνάδουν με τα συμβόλαια αυτής και κυρίως με την πραγματικότητα.
Οι προδιαγραφές του τοπογραφικού που δεν είναι λίγες και ούτε κατανοητές στον καθένα, περιέχουν:

  • Τους καθόλου τυπικούς ελέγχους από διάφορες υπηρεσίες όπως το Δασαρχείο, την Πολεοδομία για τους Όρους Δόμησης και τους περιορισμούς αυτής τον έλεγχο για την Αρχαιολογία κα
  • Την εμπειρίας και τους κανόνες τις Επιστήμης. Για τον λόγω αυτό το Ελληνικό Κράτος από την δεκαετία του 1970 έχει ιδρύσει ξεχωριστή σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο
  • Την γνώση της νομοθεσίας αλλά και την ευσυνειδησία του μηχανικού που υπογράφει μια σειρά δηλώσεων και βεβαιώσεων

Οι μετρήσεις επί του εδάφους είναι απαραίτητες για τον έλεγχο καταπατήσεων, πιθανές αλλαγές που έχουν συμβεί στα όρια καθώς και στις γύρω από το ακίνητο συνθήκες όπως δρόμοι μονοπάτια, γειτονικές δασικές εκτάσεις, ρέματα, Αιγιαλό, γραμμές υψηλής τάσης και ότι μπορεί να επηρεάσει την αξία του ακινήτου και την δόμηση.

Αποφύγετε να ξεκινήσετε μια σειρά μελετών με υπόβαθρο αμφιβόλου ποιότητας. Στο μέλλον μπορεί να σας παρουσιαστούν προβλήματα όπως αμφισβήτηση ορίων της ιδιοκτησίας ή ακόμα και η θέση αυτής !

Συχνό πρόβλημα είναι με τα υψόμετρα του ανάγλυφου που μπορούν να φέρουν δυσάρεστες εκπλήξεις στην κατασκευή ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Μην δεχθείτε δωρεάν τοπογραφικό από ΚΑΝΕΝΑΝ ! Είναι πιθανό να έχετε εκπλήξεις στο μέλλον.
Πώς μπορεί κάποιος να σας προσφέρει κάτι δωρεάν, όταν αυτό χρειάζεται χρόνο έχει έξοδα και κυρίως απαιτεί κόπο και εξειδικευμένες γνώσεις;

Τοπογραφικό για την σύνταξη Συμβολαίων σε Αγοραπωλησία
Πόσο αξίζει ένα ακίνητο; Η αξία ενός ακινήτου είναι πολύ μεγάλη. Ίσως αποτελεί το μεγαλύτερης αξίας περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να αποκτήσει κάποιος. Οι θυσίες που έγιναν για την απόκτησή του αξίζουν την ανάλογη φροντίδα, συντήρηση και εξασφάλιση του ακινήτου. Πέρα όμως και από την οικονομική αξία η πλήρης κάλυψής σας και η αποφυγή διαφορών με γείτονες (ή ακόμα και με συγγενείς) είναι ίσως περισσότερο πολύτιμη.

Δεν είναι τυχαίο ότι το τοπογραφικό είναι απαραίτητο να γίνει πριν και από την σύνταξη οποιουδήποτε συμβολαίου μεταβίβασης. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι χρειάζεται πλέον να αναφέρεται στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων και να Υπογράφεται Ψηφιακά.

Μια σειρά από δηλώσεις και προδιαγραφές αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για σύνταξη του τοπογραφικού.

Πέρα και από αυτά που ορίζονται από τον νόμο η εμπειρία του Τοπογράφου Μηχανικού, οι νομικές του γνώσεις και βέβαια οι αληθινές και ακριβείς μετρήσεις του στο έδαφος σας εξασφαλίζουν πλήρως από τις κακοτοπιές.

Τοπογραφικό για την Δήλωση της ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Μπορεί στην Δήλωση της Ιδιοκτησίας να μην είναι Υποχρεωτική η προσκόμιση Τοπογραφικού Διαγράμματος. Είναι όμως Υποχρεωτική στις εγραπτέες πράξεις του Κτηματολογίου που επιφέρουν Γεωμετρική Μεταβολή. Αυτές μάλιστα είναι υποχρεωτικό (ν.4409/16) να συνοδεύονται από Ψηφιακό Τοπογραφικό Διάγραμμα και να Υπογράφεται Ηλεκτρονικά και Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ από το συντάκτη του.

Οι μετρήσεις επί του εδάφους είναι απαραίτητες για τον έλεγχο καταπατήσεων, πιθανές αλλαγές που έχουν συμβεί στα όρια καθώς και στις γύρω από το ακίνητο συνθήκες όπως δρόμοι μονοπάτια, γειτονικές δασικές εκτάσεις, ρέματα, Αιγιαλό, γραμμές υψηλής τάσης και ότι μπορεί να επηρεάσει την αξία του ακινήτου και την δόμηση.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.