ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2021

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SMB

3D LASER SCANNING
ΚΤΙΡΙΑΚΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης “As Built” του κτιρίου επί του οικοπέδου που βρίσκεται επί της οδού Σωκράτους στο Κέντρο της Αθήνας

 • Παραγωγή 3D μοντέλου και εικονική περιήγηση
 • Όρια χώρων, ανοίγματα – θέσεις
 • Κατόψεις – Ανόψεις – Τομές
 • Ρεαλιστική απεικόνιση κουφωμάτων
 • Ψευδοροφές
 • Θέσεις καλοριφέρ – Ψευδοροφές – Μπάνια 
 • Ηλεκτρικοί πίνακες
 • Αρχιτεκτονικές όψεις κτιρίων
 • Υψομετρία/αλλαγές δαπέδων, στάθμες/ύψη
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση αδείας
 • Εμβαδόν σαρωμένου χώρου: 3800 τ.μ.

Δείτε ακόμη