ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2021

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

deca ARCHITECTS

3D LASER SCANNING
Ιδιαίτερα Κτήρια

Διατηρητέο κτίριο στο Μετς

Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης “As Built” Διατηρητέου κτιρίου στο Μετς στην Αθήνα
Δημιουργία 3D μοντέλου και εικονική περιήγηση
Κατόψεις – Τομές
Όρια χώρων, ανοίγματα – θέσεις
Αρχιτεκτονικές όψεις του κτιρίου
Υψομετρία/αλλαγές δαπέδων, στάθμες/ύψη/ Σημεία Θέασης του Λόφου του Αρδηττού και της Ακρόπολης σε τρισδιάστατο μοντέλο
Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση αδείας

Δείτε ακόμη