Παραπομπές

Οδοποιία – Μελέτες οδοποιίας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

  • Σύνταξη Τοπογραφικού υπόβαθρου

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης τεχνικών και οικονομικών
  • Οριζοντιογραφία, Μηκοτομές, Διατομές, Διαγράμματα μήκων ορατότητας
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση του δρόμου κατασκευή μοντέλου και οδήγηση σ΄αυτό.
  • Διαγράμματα επικλήσεων, Πίνακες Χωματισμού, Διάγραμμα Brucner
  • Kριτήρια ασφαλείας βάσει ΟΜΟΕ-Υ
  • Αποτυπώσεις αρχικής κατάστασης (1:5000) για προμελέτη με φωτογραμμετρικές μεθόδους ή 1:500 για οριστική ή όπως κατασκευάστηκε (As Built Drawings) με φωτογραμμετρικές ή επίγειες μεθόδους
  • Χαράξεις όλων των χαρακτηριστικών σημείων της οδού (άξονα, παρειών, πρανών, κρασπέδων, κόμβων, τεχνικών κατασκευών) με πολύ μεγάλη παραγωγή σημείων που μπορεί να φτάσει έως και τα 1000 σημεία χάραξης την ημέρα! Η χάραξη γίνεται με γεωδαιτικούς δέκτες GPS δύο συχνοτήτων real time kinematic.Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής νομοθεσίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.