Παραπομπές

Γεωδαιτικοί δέκτες δορυφορικού εντοπισμού θέσης GPS

Το γραφείο μας είναι εξοπλισμένο με της τελευταίας τεχνολογίας Γεωδαιτικούς δέκτες δορυφορικού εντοπισμού θέσης GPS THALES, Z-MAX που αποτελείται από δύο δέκτες δύο συχνοτήτων GPS L1+L2 με μοναδικές δυνατότες για RTK (Real Time Kinematic) εφαρμογές, δηλαδή κινηματικός εντοπισμός θέσης (ακρίβειας 1cm) σε πραγματικό χρόνο.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία των δεκτών αυτών μας επιτρέπει:

  • Προσδιορισμό τρισδιάστατων συντεταγμένων κορυφών δικτύου  ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης ή πύκνωσης υπάρχοντος δικτύου από 1ης έως και 5ης τάξης. Οι συντεταγμένες προσδιορίζονται με ιδιαίτερα υψηλή ακρίβεια και αναφέρονται στο ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ’87).
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων τα οποία είναι με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των δασαρχείων, των πολεοδομικών γραφείων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, της κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου για τη σύνταξη διαγραμμάτων καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας.

Αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας σε ελάχιστο χρόνο λόγω του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και αποτυπώσεις σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

  • Χαράξεις σύνθετων ή και απλών καμπύλων αλλά και πύκνωση ευθυγραμμιών. Ιδιαίτερα σε έργα οδοποιϊας (τα οποία προσδιορίζονται σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87) υπάρχει η δυνατότητα χάραξης σε αποστάσεις που αγγίζουν ακόμη και τα 50 Km. Αυτό γίνεται με το προηγμένο σύστημα επικοινωνίας (σύστημα UHF Radio Link 4 w και εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας των δεκτών μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας gsm – data – fax της cosmote ). Με το σύστημα αυτό οι δέκτες επικοινωνούν μεταξύ τους σε απόσταση 50 km χωρίς εναλλαγή στάσης.
  • Αποτύπωση αλλεπάλληλων στρώσεων υλικών σε μεγάλες εκτάσεις και αποστάσεις για τον υπολογισμό των όγκων των χωματισμών προσφέροντας οικονομία στο κόστος των τοπογραφικών εργασιών.
  • Αποτυπώσεις  και χαράξεις σημείων χωρίς την οπτική επαφή μεταξύ των δεκτών (rover – base ) σε αντίθεση με τις συμβατικές τοπογραφικές μεθόδους των γεωδαιτικών σταθμών ( total station -κατάφωτο).
  • Υψηλή παραγωγικότητα με μικρό κόστος. Συγκεκριμένα οι δυνατότητες του συστήματος Ζ-Μax RTK σε αποτύπωση φτάνει τα 2000-3000 σημεία ανά οκτάωρο ενώ μπορούν να χαραχθούν από ένα συνεργείο (τοπογράφος + 2 βοηθοί) έως και 1000 σημεία ανά οκτάωρο!
  • Αποτύπωση φωτοσταθερών σε μικρό χρονικό διάστημα και με μικρό κόστος.

Τι είναι το GPS (αρχή λειτουργίας)

Από τις 12 Μαρτίου 2013 για πρώτη φορά δόθηκε στίγμα μέσω της νέας ομάδας δορυφόρων Galileo. Το Ευρωπαϊκό σύστημα προσδιορισμού της θέσης έχει αναπτυχθεί από την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA.
Μέχρι στιγμής το σύστημα λειτουργεί δοκιμαστικά με μόλις τέσσερεις δορυφόρους αλλά στο μέλλον α αριθμός του θα αυξηθεί και θα φτάσει τους τριάντα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.