ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2005-2007

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΝΤΡΑΜΕΤ Α.Ε. & ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΓΗΠΕΔΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Γήπεδο Αιγάλεω

ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΑΛΕΩ για την ΙΝΤΡΑΜΕΤ Α.Ε. & ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.:

Ανακατασκευή νότιας πλευράς γηπέδου και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου
• Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου
• Χάραξη αξόνων
• Παρακολούθηση μεταλλικής κατασκευής

Δείτε ακόμη